Το Κέντρο Δικτύων ανέπτυξε και υποστηρίζει την υπηρεσία προσωπικής σελίδας users.ntua.gr. H υπηρεσία αυτή δίνει την δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας να φιλοξενούν τις προσωπικές τους σελίδες κάτω από τo http://users.ntua.gr.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσβαση στην προσωπική σελίδα του κάθε χρήστη δεν είναι εξ αρχής ελεύθερη για το κοινό. Για να επιτραπεί η πρόσβαση στη σελίδα, ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί την κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας στη σελίδα ενεργοποίησης της που βρίσκεται στο my.ntua.gr (επιλογή "My Account", "Προσωπική Ιστοσελίδα").

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η υπηρεσία προσωπικής σελίδας χρηστών http://users.ntua.gr, παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας του Ιδρύματος.

Το Ε.Μ.Π. δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων που θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδες του Ε.Μ.Π. και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό.To περιεχόμενο και η ορθή χρήση της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντηρητή και δεν εκφράζει τις απόψεις της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για:

  • Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
  • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία των ιστοσελίδων.

Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η πολιτική χρήσης. Η ενεργοποίηση προσωπικής σελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων λειτουργίας καθώς και του 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.