Υπηρεσία mail.ntua.gr

 

Το ΚΕΔ-ΕΜΠ παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας mail.ntua.gr, αν αυτό ζητηθεί. Η αποδιδόμενη ταχυδρομική διεύθυνση έχει τη μορφή:

username@mail.ntua.gr

Η πρόσβαση στην υπηρεσία mail.ntua.gr εξασφαλίζεται με χρήση των στοιχείων username και password που αντιστοιχούν στον ιδρυματικό λογαριασμό του μέλους ΕΜΠ και που του έχουν αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Σε κάθε χρήστη της υπηρεσίας αναλογούν 10 GΒ χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων. Πληροφορίες για το ποσοστό του διαθέσιμου χώρου μια θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρμείου @mail.ntua.gr παρέχεται από σελίδα επισκόπησης της υπηρεσίας my.ntua.gr (My Account → Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο → Mail Quota). Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, ο χρήστης λαμβάνει αυτομάτως ειδοποίηση μέσω e-mail.

 

Κύρια διεύθυνση e-mail μελών ΕΜΠ

 

Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ

Οι παραπάνω κατηγορίες μελών του ΕΜΠ δηλώνουν την προτιμητέα e-mail διεύθυνση επικοινωνίας τους κατά την καταχώρησή τους στον τηλεφωνικό κατάλογο. H αλλαγή της πρωτεύουσας e-mail διεύθυνσης απαιτεί την επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων στη διεύθυνση directory@ntua.gr.

Φοιτητές

Οι φοιτητές δηλώνουν την επιθυμτή διεύθυνση e-mail τους κατά την εγγραφή στη γραμματεία της σχολής τους. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να παρέχεται από οποιαδήποτε υπηρεσία e-mail (π.χ., gmail, yahoo, hotmail κ.τ.λ.). Η δηλωμένη διεύθυνση αποτελεί την κύρια διεύθυνση επικοινωνίας του φοιτητή, καταχωρείται στην υπηρεσία καταλόγου του ΕΜΠ και χρησιμοποιείται αυτόματα από όλες τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΜΠ. Η αλλαγή της πρωτεύουσας διεύθυνσης των φοιτητών γίνεται μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης του λογαριασμού τους https://my.central.ntua.gr/, που προσφέρεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

Κανονισμός λειτουργίας

 

  • Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας του Ιδρύματος (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).

  • SMTP συνδέσεις για την αποστολή μηνυμάτων επιτρέπονται μόνο με την dial up σύνδεση του Πολυτεχνείου,στους πιστοποιημένους με χρήση username και password πάνω από ασφαλή σύνδεση χρήστες, και φυσικά από όλα τα μηχανήματα εντός του Ε.Μ.Π. .

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί προϊόν παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία.

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με στόχο την παρενόχληση, δυσφήμηση ή προσβολή τρίτων προσώπων.

  • Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εγγεγραμένου χρήστη από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του θα πρέπει να ενημερώσει το Κέντρο Δικτύων.

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων τα οποία περιέχουν ιούς ή αρχεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.

  • Το Κέντρο Δικτύων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϋποθέτει την αποδοχή από τον χρήστη του παραπάνω κανονισμού λειτουργίας και του 'Κανονισμού αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

Το Κέντρο Δικτύων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία σε χρήστες οι οποίοι δεν τηρούν τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας ή  να διακόψει λογαριασμούς οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.