Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΕΜΠ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του. Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (OpenVPN), το οποίο δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του ΕΜΠ. Ο υπολογιστής του χρήστη αποκτά διεύθυνση IP που προέρχεται από το δικτύο του ΕΜΠ. Για όσο χρόνο η σύνδεση παραμείνει ενεργή όλη η δικτυακή κίνηση του χρήστη διέρχεται μέσα από το νέο κανάλι. Τα δεδομένα που διακινούνται κρυπτογραφούνται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL καθιστώντας τη σύνδεση ασφαλή.

Η χρήση της υπηρεσίας VPN από τους χρήστες του ιδρύματος που συνδέονται από απομακρυσμένα δίκτυα (π.χ. επισκέπτες σε άλλα δίκτυα) ή από εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης (π.χ. οικιακές συνδέσεις ADSL) προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

  • Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του ΕΜΠ, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η χρήση των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος.

     

  • Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΜΠ και του διαδικτύου ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία χρειάζεστε:

  • Προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
  • Κωδικό στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου.
  • Το κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης.

Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

 

Στατιστικά

vpn.ntua.gr - connected users

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.