Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. έχει εγκαταστήσει και συντηρεί κεντρικό εξυπηρετητή FTP (File Tranfer Protocol) ο οποίος αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε δημοφιλής συλλογές και πακέτα ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα για τις ανάγκες των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας.

Ο εξυπηρετητής αυτή τη στιγμή διαθέτει περισσότερα από 2.5 Terabyte δεδομένα διαθέσιμης πληροφορίας.  Ήδη είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα ενώ η ανάπτυξή  του συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.  

Τα περιεχόμενα του server ανανεώνονται σε καθημερινή βάση (με τη διαδικασία του mirroring) προσφέροντας ανά πάσα στιγμή τις νεότερες εκδόσεις των προγραμμάτων.

Μπορείτε να:

Η πρόσβαση στον κεντρικό FTP Server του ΕΜΠ είναι δυνατή χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης για οποιδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Στο συγκεκριμένο όμως ftp site επιτρέπεται μόνο το 'κατέβασμα' αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: ftpadm@noc.ntua.gr