Υπηρεσία Tεχνικής Yποστήριξης (Help-Desk)

Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες της Πολυτεχνειακής κοινότητας σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν:

  • νέα σύνδεση στο δίκτυο τηλεματικής (Internet, τηλέφωνο),
  • ακύρωση, βλάβη, ή μεταφορά σύνδεσης
  • εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού
  • βλάβες στα παθητικά στοιχεία δικτύου (πρίζες, καλώδια, patch panels, κ.τ.λ.) ή στον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό ( routers, switches, τηλεφωνικά κέντρα, κ.τ.λ.)
  • προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (internet)
  • αίτηματα για παροχή υπηρεσίας σε διαχειριστές σχολών (dns, v-dns, v-mail, certificates, web hosting, smtp)
  • οδηγίες χρήσης κι επίλυση προβλημάτων σε υπηρεσίες χρηστών (voice-mail, e-mail, mycourses, login.ntua.gr κτλ.)


Δίκτυο δεδομένων (9:00 - 17:00)

210 - 772-1861,
help-data@noc.ntua.gr
κτήριο 1
NOC 1

Τηλεφωνικό δίκτυο (8:00 - 15:00)

210 - 772-1871
help-voice@noc.ntua.gr
κτήριο 2
NOC 2
Τα δύο κτήρια του ΚΕΔ βρίσκονται στo σκεπαστό χώρο στάθμευσης δίπλα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος (έναντι του ταχυδρομείου).

Κέντρο Δικτύων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου 157 80

Γραμματεία:   210-772 1865