Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. έχει εγκαταστήσει και συντηρεί Υπηρεσία Καταλόγου (directory services) για την αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης σε βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΔ (Single Sign On, E-Mail, σύνδεση με Wi-Fi & VPN κτλ, users.ntua.gr, mycourses.ntua.gr).

Η υπηρεσία είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό εξυπηρετητή και κάνει χρήση του λογισμικού ελεύθερου λογισμικού OpenLDAP.

Συγχρονίζεται καθημερινά με πηγές δεδομένων όπως το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (central.ntua.gr) και ο Τηλεφωνικός Κατάλογος του ΕΜΠ, ενώ μέσω υπηρεσιών όπως η Υπηρεσία Ταυτοποίησης (login.ntua.gr) αποτελεί το κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών, για την πρόσβαση των μελών της κοινότητας σε μία πλειάδα από ηλεκτρονικές υπηρεσίες Web που παρέχει τόσο το ΚΕΔ, όσο και τρίτοι (Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Εύδοξος, Ψυφιακά Πιστοποιητικά, Δήλωση Mαθημάτων, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κτλ).

Η πρόσβαση στην υπηρεσία σε ότι αφορά την αναζήτηση βασικών πληροφοριών επικοινωνίας μελών της κοινότητας (αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: https://www.ntua.gr/el/contact/directory-service.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: directory@noc.ntua.gr