Η υπηρεσία Wi - Fi παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (ΔΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, επιστημονικούς συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό), αλλά και σε επισκέπτες, τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος μέσω ασύρματης τεχνολογίας Wi-fi.

Δείτε τα σημεία κάλυψης του ασύρματου δικτύου πατώντας πάνω στο χάρτη, ή εναλλακτικά, δείτε τη λίστα των τοποθεσιών εδώ. 

wifi-map

Το ασύρματο δίκτυο του ΕΜΠ, επεκτείνεται διαρκώς ανάλογα με τις ανάγκες της Διοίκησης και των Σχολών. Νέες περιοχές κάλυψης (σημεία συγκέντρωσης φοιτητών, χώροι παρουσιάσεων, αίθουσες διδασκαλίας κ.τ.λ.) θα ανακοινώνονται κάθε φορά που θα παραδίδονται στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα.

Το ασύρματο δίκτυο του ΕΜΠ αποτελείται από συσκευές που υποστηρίζουν διαφορετικά πρότυπα (802.11g,n,a,ac) στα 2.4 ή/και 5Ghz, ανάλογα με την παλαιότητα της κάθε συσκευής. Όλες οι συσκευές πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπής στις συχνότητες αυτές, έτσι όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕΤΤ. 

Για το δικαίωμα σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο του ΕΜΠ, ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Mέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μπορύν να συνδέονται μέσω του κωδικού που χρησιμοποιούν και για τις υπηρεσίες mycourses, mail.ntua.gr, my.ntua.gr κ.τ.λ., δηλαδή του κωδικού που τους έχει δοθεί από το κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (central.ntua.gr).
  2. Επισκέπτες που βρίσκονται στο Ίδρυμα, συμμετέχοντας σε κάποια συναντήση ομάδας εργασίας στην αίθουσα τελετών της Διοίκησης ή στις αίθουσες πολυμέσων & πηλεκπαίδευσης του κτηρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης, μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας με guest κωδικό. Ο κωδικός λαμβάνεται από τον υπεύθυνο της εν λόγω εκδήλωσης (απαραίτητα μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας) μέσω της σχετικής αίτησης, ισχύει μόνο για μία ημέρα και μόνο στο χώρο της εκδήλωσης.
  3. Μέλη άλλων ιδρυμάτων (ελληνικών και ξένων), που συμμετέχουν στο eduroam, μπορούν να συνδεθούν στο internet χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που τους παρέχει το ίδρυμά τους για σύνδεση στο δίκτυο eduroam.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι πρόσβασης:

  • Web login. Η πρόσβαση γίνεται μέσω του SSID 'ntua' και όταν ο χρήστης επιλέξει το δίκτυο αυτό και ανοίξει ένα web browser, η σελίδα θα γίνει αυτόματα redirect στην σελίδα ταυτοποίησης του wifi. Η επικοινωνία του χρήστη με την ασύρματη συσκευή δεν είναι κρυπτογραφημένη και συνεπώς ΔΕΝ συνίσταται η σύνδεση σε αυτό το SSID. Το SSID παρέχεται μόνο για χρήστες που δεν έχουν την δυνατότητα για ταυτοποίηση με 802.1x. Η σύνδεση με Web Login, δεν απαιτεί ιδιαίτερες ρυθμίσεις κ οι οδηγίες που διατίθενται, είναι κοινές για όλα τα λειτουργικά συστήματα και browsers.
  • Ταυτοποίηση με 802.1x . Η πρόσβαση γίνεται μέσω του SSID 'ntuax' ή μέσω του SSID 'eduroam'. Το 802.1x είναι ένα σύγχρονο πρότυπο για πιστοποίηση σε ασύρματα δίκτυα με βασικό πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στον κάθε χρήστη να έχει κρυπτογράφηση στην ανταλλαγή δεδομένων μέσω του ασυρμάτου δικτύου. Διατίθενται οδηγίες για κάθε ενα λειτουργικό σύστημα, για να συνδεθείτε μέσω 802.1x.

Η σύνδεση με 802.1x έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με την πρόσβαση με Web Login, όπως

  1. Προστατεύεται έτσι ο χρήστης από την πιθανότητα υποκλοπής κρίσιμων δεδομένων, κάτι που είναι πιο εύκολο να γίνει με την παραδοσιακή χρήση του wifi με το web login, η οποία ΔΕΝ έχει κρυπτογράφηση.
  2. Καταργεί την ανάγκη για είσοδο στο ασύρματο δίκτυο μέσω μιας Web σελίδας και δεν απαιτείται πλέον να μένει μια web σελίδα ανοιχτή για την διατήρηση της σύνδεσης.

Συνεπώς το Κέντρο Δικτύων, συνιστά στους χρήστες να προτιμούν την σύνδεση με 802.1x μέσω των ntuax και eduroam.

 

Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τον 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

 

Το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. σας ενημερώνει και σας καθιστά την προσοχή στα εξής:

  • Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματός σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε την χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης όπως POPs , IMAPs , SSH , HTTPS .

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.