Το τηλεφωνικό δίκτυο του Ε.Μ.Π. εγκαταστάθηκε το 1995. Βασίζεται στο τηλεφωνικό κέντρο Ericsson MD110 BC9 και εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 3.000 χρήστες. Τη διαχείριση και συντήρησή του έχει αναλάβει το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. Είναι πλήρως ψηφιακό παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Παρακολούθηση γραμμής (call back)
 • Μεταβίβαση κλήσης (call transfer)
 • Μεταφορά κλήσης (call pick up)
 • Συνοπτική κλήση (group hunting)
 • Εκτροπή κλήσεων (follow me / diversion)
 • Ένδειξη αναμένουσας κλήσης (call waiting)
 • Τηλεδιάσκεψη 3 μερών (conference)
 • Μην ενοχλείτε (do not disturb)
 • Φωνητικό ταχυδρομείο (voice mail)
 • Ένδειξη αριθμού καλούντα (caller ID indication)
 • Ένδειξη αναμονής μηνύματος (message waiting indication)

Ο ενεργός εξοπλισμός του τηλεφωνικού δικτύου αποτελείται από δεκαέξι (16) τηλεφωνικά κέντρα και ένα (1) Group Switch, με μέγιστη δυνατότητα συνδέσεων 3.788 συνδέσεις. Αυτή τη στιγμή, εξυπηρετεί 3.004 τηλεφωνικές συνδέσεις (ψηφιακές και αναλογικές) και συνδέεται με το δίκτυο του ΟΤΕ με 8 PRI (240 κανάλια). Οι επτά (7) βρίσκονται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (σε διαφορετικά κτήρια) και έχουν εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση και η μία (1) στο Πολυτεχνείο στην Πατησίων μόνο εξερχόμενη κίνηση.

Σήμερα, το Δίκτυο Τηλεματικής του Ιδρύματος αποτελείται από:

 • Πάνω από 12.000 τηλεπικοινωνιακές παροχές.
 • Ενοποιημένο δίκτυο ψηφιακών επικοινωνιών ISDN PABX.

Παρέχονται υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας (ένδειξη αριθμού καλούντος, μεταφορά κλήσης, απάντηση από άλλη συσκευή, φωνητικό ταχυδρομείο, conference μέχρι 8 ατόμων, follow me κ.λ.π.).

Υλοποιούνται δικαιώματα υπεραστικών κλήσεων και τηρούνται ατομικά όρια χρεώσεων.

 

Τοπολογία Τηλεφωνικού Δικτύου