Έχοντας πραγματοποιηθεί διασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου του Ε.Μ.Π. με το ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο του GUNET (GreekUniversities Network), παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες του Ε.Μ.Π. να καλούν χωρίς χρέωση τα Ιδρύματα, που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο Voice over IP του GUNET και συγκεκριμένα:
 

Ίδρυμα Αριθμοί Διεπιλογών
ΑΠΘ 231099xxxx
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2541079XXX
2531039XXX
2551030XXX
2552041XXX
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2107274XXX, 2107275XXX, 2107276XXX, 2107277XXX, 2107461XXX, 2107462XXX, 2103688XXX, 2103689XXX
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2107721XXX
2107722XXX
2107723XXX
2107724XXX
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 2610960[2-4]XX
210693060X
21069307[0-5]X
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας 2810391xxx
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2108203XXX
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2241099XXX Ρόδος
2251036XXX Λέσβος
2271035XXX Χίος
2273082XXX Σάμος
2281097XXX Σύρος
2106492XXX Αθήνα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2421074XXX
2421093XXX
2410565XXX
2431047XXX
2441066XXX
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2651095XXX
26510964XX
26510965XX
26510966XX
26510967XX
26510968XX
26510969XX
2651097XXX
2651098XXX
Πανεπιστήμιο Κρήτης 2810393XXX
2810394XXX
2810545ΧΧΧ
2831077XXX
2103702040


 
Πανεπιστήμιο Πατρών 2610962XXX
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 274107498x Κόρινθος
274107499x Κόρινθος
274107435x Κόρινθος
273108965x Σπάρτη
273108966x Σπάρτη
273108967x Σπάρτη
273108968x Σπάρτη
273108971x Σπάρτη
273108972x Σπάρτη
275209610x Ναύπλιο
275209611x Ναύπλιο
275209612x Ναύπλιο
275209613x Ναύπλιο
272106510x Καλαμάτα
272106511x Καλαμάτα
272106512x Καλαμάτα
272106513x Καλαμάτα
27103721xx Τρίπολη
27103722xx Τρίπολη
271023012x Τρίπολη
271023013x Τρίπολη
210747540x Αθήνα
210747541x Αθήνα
Πολυτεχνείο Κρήτης 2821037XXX
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 21095491XX
21095492XX
21095493XX

 Ο τρόπος χρήσης της υπηρεσίας από τα εσωτερικά τηλέφωνα του Ε.Μ.Π. πραγματοποιείται με τη χρήση του ειδικού προθέματος 04.

Μπορείτε λοιπόν να καλείτε τα ανωτέρω ιδρύματα χωρίς χρέωση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Πληκτρολογείτε το 04,
  • περιμένετε να ακούσετε σήμα κέντρου όμοιο του ΟΤΕ και
  • πληκτρολογείτε τον Εθνικό Αριθμό Κλήσης του Ιδρύματος

π.χ. για κλήση χωρίς χρέωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καλείτε 04-2107274000.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας κλήσης με τον παραπάνω τρόπο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν μέσω ΟΤΕ με χρήση του προθέματος 00 (η κλήση αυτή χρεώνεται).