Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για τους διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κτλ. Πολύ σύντομα, θα ανακοινωθεί και η υπηρεσία έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του ΕΜΠ μπορούν να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά από την εταιρία Sectigo. Η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ- GRNET με αξιοποίηση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

Οι διαχειριστές των συστημάτων και υπηρεσιών του ΕΜΠ, μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακά πιστοποιητικά για τους εξυπηρετητές που διαχειρίζονται, ακολουθώντας μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο βήματα:

  1. Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού, μέσω του σύνδεσμου Server Certificate (επιλογή Certificate Enrollment). Λεπτομέρειες παρέχονται στις οδηγίες της υπηρεσίας.
  2. Υποβολή σχετικής αίτησης παροχής πιστοποιητικού εξυπηρετητή στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας