Από το 1999 στο Ε.Μ.Π. λειτουργούν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με δυνατότητες όπως ψηφιακό βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνική κάλυψη σπουδαστών, αυτόματες κάμερες παρακολούθησης των διδασκόντων και διασύνδεση μέσω ταχύτατου δικτύου τεχνολογίας INTERNET. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι εφάμιλλες αντίστοιχων αιθουσών των ΗΠΑ και από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη. Η πολύ καλή δικτυακή υποδομή του Ε.Μ.Π. επιτρέπει την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους:

  • Παρακολούθηση διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω του Internet (H.323) σε πραγματικό χρόνο ή/και με τη βοήθεια αποθηκευμένου ηλεκτρονικού υλικού.
  • Κοινή διδασκαλία καθηγητών του ΕΜΠ με καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με επικοινωνία πολυμέσων υψηλής πιστότητας, μέσω του προηγμένου Εκπαιδευτικού - Ερευνητικού Διαδικτύου (Internet) ΕΔΕΤ - GRNET.
  • Χρήση των ανεξάντλητων γνωστικών πόρων του Internet κατά την διδασκαλία.
  • Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων σε video server ή/και ζωντανή αναμετάδοσή τους μέσω του Internet.

Οι εφαρμογές Τηλεκπαίδευσης αποτελούν το μέλλον των εκπαιδευτικών εφαρμογών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και η αξιοποίησή τους αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. H τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πρόγραμμα κρατήσεων αιθουσών πολυμέσων

Τις Αίθουσες Πολυμέσων αποτελούν ένα αμφιθέατρο, μία αίθουσα τηλεκπαίδευσης και δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης.

  • Το αμφιθέατρο είναι 80 ατόμων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεξαγωγή μαθημάτων, πραγματοποίηση συνεδρίων και ακαδημαïκών διαλέξεων, με ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση ή/και ζωντανή μετάδοση, καθώς και τηλεδιασκέψεις.
  • Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης είναι 20 (ΤΔ1) και 15 (ΤΔ2) ατόμων και προσφέρονται για συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις που απευθύνονται σε ανάλογου μεγέθους κοινό και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και μακρινά σημεία.
  • Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης έχει χωρητικότητα 30 ατόμων και προορίζεται για τηλεκπαιδεύσεις υψηλών προδιαγραφών, παρέχοντας ευελιξία στο χειρισμό τοπικών και απομακρυσμένων πηγών εικόνας και ήχου, και δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα.

Οι αιτήσεις των χρηστών για χρησιμοποίηση των αιθουσών πολυμέσων καταχωρούνται από το Κέντρο Δικτύων. Για τον έλεγχο διαθεσιμότητας των αιθουσών πολυμέσων μπορείτε να συμβουλευτείτε το ημερολόγιο κρατήσεων.

 

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας

  • Οι κρατήσεις των αιθουσών γίνονται μετά απο αίτηση . Αναλυτικότερα, δείτε τις οδηγίες χρήσης.
  • Δικαίωμα στην κράτηση και χρήση των αιθουσών έχουν τα μέλη ΔΕΠ και οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, για σκοπούς που εμπίπτουν στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα.
  • Για την τεχνική υποστήριξη των αιθουσών Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης, υπεύθυνο είναι το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. 

Για ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των αιθουσών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: teleteaching@noc.ntua.gr