Η ηλεκτρονική υπογραφή (eSignature) είναι μια ηλεκτρονική ένδειξη ότι ένα Φυσικό Πρόσωπο έχει πρόθεση να συμφωνήσει με το περιεχόμενο ενός εγγράφου ή μίας συλλογής δεδομένων που συσχετίζονται με την υπογραφή. Όπως η ιδιόχειρη υπογραφή στον φυσικό κόσμο, η ηλεκτρονική υπογραφή έχει την έννοια της νομικής δέσμευσης, δηλαδή ότι ο υπογράφων προτίθεται να δεσμευτεί με το περιεχόμενο του υπογεγραμμένου εγγράφου, στον ψηφιακό κόσμο.

Η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority - HARICA) προσφέρει μια νέα υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής για τα μέλη των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας. Η HARICA λειτουργεί ως "Αρχή Πιστοποίησης", και ως "Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης" εξασφαλίζοντας ηλεκτρονικές υπογραφές που είναι συμβατές με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 (eIDAS). Το ΕΜΠ, ως μέλος της HARICA, προσφέρει κατ’ επέκταση τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής στους χρήστες του, μέσω της κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης του ιδρύματος, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής κι εφόσον είστε μισθοδοτούμενος από το ΕΜΠ, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα νέο πιστοποιητικό Εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής:

  1. με ηλεκτρονική αίτηση,

  2. χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία,

  3. που θα σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή/smartphone/tablet)  ή λειτουργικό σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρήσης φυσικού μέσου αποθήκευσης του πιστοποιητικού, αλλά μέσω μιας ιστοσελίδας.

 

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται από την ιστοσελίδα https://cm.harica.gr  επιλέγοντας "Ιδρυματικό Login/Academic Login".