Στη συγκυρία του COVID-19, τα μαθήματα του ΕΜΠ μπορούν να διεξάγονται από απόσταση με συνδυασμό χρήσης δωρεάν εργαλείων τηλεδιάσκεψης και διαμοιρασμού υλικού μαθήματος με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας mycourses. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Πρύτανη του ΕΜΠ. Δύο επιλογές για την παράδοση μαθημάτων είναι τα εργαλεία Microsoft Teams και Cisco Webex. Παρατίθενται στη συνέχεια σχετικές οδηγίες, τις οποίες έχουν μοιραστεί με την κοινότητα η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Microsoft Teams
Στο Microsoft Teams υποστηρίζεται ταυτοποίηση χρηστών μέσω του συστήματος ΔΗΛΟΣ, δηλ. με χρήση των ιδρυματικών λογαριασμών των μελών του ΕΜΠ. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ζωντανή διάλεξη είναι 250.

Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για καθηγητές
Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές

Cisco Webex
Το Cisco Webex μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα για κοινό έως 100 ατόμων. Ωστόσο, έχει εξασφαλιστεί από το ΕΜΠ ένας αριθμός αδειών χρήσης για διαλέξεις με κοινό έως 200 ατόμων.

Οδηγίες χρήσης Cisco Webex για καθηγητές (διαλέξεις 100 ατόμων)
Οδηγίες χρήσης Cisco Webex για καθηγητές (διαλέξεις 200 ατόμων)
Οδηγίες χρήσης Cisco Webex για φοιτητές

 

Μπορείτε να προγραμματίσετε τις διαλέξεις των μαθημάτων σας σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω εργαλεία ή και σε άλλα αντίστοιχα. Τον παραγόμενο σύνδεσμο της διάλεξης, που προκύπτει μετά τον προγραμματισμό ενός μαθήματος, μπορείτε να τον γνωστοποιήσετε στους φοιτητές σας μέσα από την υπηρεσία mycourses, μέσα από οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο χρησιμοποιείτε για ανάρτηση υλικού του μαθήματός σας, μέσω email, ή και απλούστερα μέσω σχετικής ανακοίνωσης στη σχολή σας.

Όσον αφορά το mycourses, oι επιλογές σας είναι οι παρακάτω:

  1. Δημιουργήστε διάλεξη στο "Πρόγραμμα" του μαθήματος συμπεριλαμβάνοντας το σύνδεσμο της διάλεξης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν συνολική εποπτεία, στο ημερολόγιό τους μέσα στο mycourses, όλων των διαλέξεων των μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.
  2. Αναρτήστε μια ανακοίνωση στις "Ανακοινώσεις" του μαθήματος. Με την επιλογή "Αποστολή email" κατά τη δημιουργία της ανακοίνωσης, οι φοιτητές λαμβάνουν την εν λόγω ανακοίνωση και το σύνδεσμο της διάλεξης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Μήνυμα σε επιλεγμένους χρήστες" της σελίδας "Ανακοινώσεις" του μαθήματος, για να στείλετε το σύνδεσμο της διάλεξης σε συγκεκριμένους χρήστες ή σε ορισμένες ομάδες του μαθήματός σας, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί στο mycourses.
  4. Εξαγάγετε τη λίστα χρηστών του μαθήματός σας από τη σελίδα "Χρήστες", ή τις λίστες μελών των ομάδων του μαθήματός σας από το mycourses, και εν συνεχεία προσκαλέστε τους στη διάλεξη από απόσταση μέσα από το προτιμόμενο εργαλείο εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Μετά το πέρας της διάλεξης, μοιραστείτε σχετικό υλικό στα "Έγγραφα" του μαθήματός σας ή αναθέστε εργασίες προς παράδοση από τη σελίδα "Εργασίες".

 

Άδειες διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού

Σχετικά με τη διάθεση ψηφιακού υλικού για την τηλεκπαίδευση (slides, βιντεοδιαλέξεις, φυλλάδια), μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποια από τις γνωστές άδειες διάθεσης περιεχομένου για εκπαιδευτικό υλικό Creative Commons (CC). Δύο ήδη αδειών διατίθενται:

  • CC BY-NC-SA: Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike (Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή)
    Η άδεια αυτή, επιτρέπει τη δημιουργία παράγωγων έργων με την επεξεργασία σε οποιοδήποτε βαθμό του πρωτότυπου, δηλ. διαμοιρασμό ελεύθερα, χωρίς όρους. Η επιλογή αυτή βοηθά στην ανταλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα στα πλαίσια της πανεπιστημιακής κοινότητας γι’ αυτό και είναι δημοφιλής ανάμεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεγάλη παράδοση στο e-learning.
  • CC BY-NC-ND: Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives (Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο)
    Η άδεια αυτή, δεν επιτρέπει την δημιουργία παράγωγων έργων επιτρέπει όμως την αναπαραγωγή όλου ή μέρους των πρωτότυπων έργων “λέξη προς λέξη” μέσα σε άλλα έργα.

Τo ακρωνύμιο και το λογότυπο της άδειας διάθεσης (π.χ. CC BY-NC-ND) χρειάζεται να αναγράφεται στην αρχή του εκάστοτε ψηφιακού υλικού (διαφάνειες ή βιντεοδιάλεξη). Παραδείγματα υλικού με χρήση τέτoιων αδειών μπορείτε να βρείτε στις υπηρείες ΚΑΛΛΙΠΟΣ και Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του ΕΜΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες διάθεσης περιεχομένου επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Δικτύων στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr