Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για τους διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κτλ. Πολύ σύντομα, θα ανακοινωθεί και η υπηρεσία έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του ΕΜΠ μπορούν να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά από την Sectigo. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ- GRNET με χρήση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

Οι διαχειριστές των συστημάτων και υπηρεσιών του ΕΜΠ, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω του σύνδεσμου Server Certificate (επιλογή Certificate Enrollment) . Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική αίτηση στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας του.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία του COVID-19, η αίτηση μπορεί να αντικατασταθεί με υπέυθυνη δήλωση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ, η οποία θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη συμπληρώσετε μέσω της διεύθυνσης: https://dilosi.services.gov.gr/ . Το κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο:

"Ο υπογράφων βεβαιώνω ότι κατέχω τον εξυπηρετητή <server name>.ntua.gr (όνομα του server για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό) και αιτούμαι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού"