Πιστοποιητικά Εξυπηρετητών

Για τους διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών εντός του ΕΜΠ, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, υπογραφή κώδικα, κτλ. Πολύ σύντομα, θα ανακοινωθεί και η υπηρεσία έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του ΕΜΠ μπορούν να προμηθεύονται ψηφιακά πιστοποιητικά από την Sectigo. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ- GRNET με χρήση της Υπηρεσίας Ταυτότητας που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

Οι διαχειριστές των συστημάτων και υπηρεσιών του ΕΜΠ, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, με την παρακάτω διαδικασία

  1. Αρχικά, θα πρέπει να κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του σύνδεσμου Server Certificate (επιλογή Certificate Enrollment).
  2. Και στην συνέχεια, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πρέπει να προσκομίσει τη *σχετική αίτηση στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας του και να την προσκομίσει στο ΚΕΔ.

 

**** Ενημέρωση λόγω COVID-19 ****

* Η υπογραφή και προσκόμιση της έντυπης αίτησης στο ΚΕΔ, μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του μέλους ΔΕΠ, η οποία θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Αυτό δεν αντικαθιστά την αίτηση, που θα πρέπει απαραίτητα να μας αποστείλετε στο ίδιο e-mail και έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον server και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ και του υπεύθυνου διαχειριστή!

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη συμπληρώσετε μέσω της διεύθυνσης: https://dilosi.services.gov.gr/ . Το κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο:

"Ο υπογράφων βεβαιώνω ότι κατέχω τον εξυπηρετητή <server name>.ntua.gr (όνομα του server για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό) και αιτούμαι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού"