Η υπηρεσία εικονικής ονοματολογίας (vdns) δίνει τη δυνατότητα μερικής διαχείρισης μιας δικτυακής υποπεριοχής (domain). Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος ονοματολογίας (DNS) είναι διαθέσιμες μέσα από ένα δικτυακό περιβάλλον διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνεται στο my.ntua.gr. Με το vdns ο χρήστης μπορεί να συντηρεί μια υποπεριοχή χωρίς να χρειάζεται να συντηρεί δικό του υλικό και λογισμικό. Αντίθετα, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις διατηρούνται στους εξυπηρετητές του Κέντρου Δικτύων, το οποίο εγγυάται για την ομαλή λειτουργία (συντήρηση, αναβαθμίσεις, μελλοντικές βελτιώσεις και προσθήκες στην υπηρεσία).

Πού απευθύνεται η υπηρεσία

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται στους υπεύθυνους διαχειριστές κάθε ομάδας που δικαιούται μια δικτυακή υποπεριοχή στο ΕΜΠ. Αν η υποπεριοχή προϋπάρχει τότε αρκεί η συμπλήρωση της αίτησης. Αν πρόκειται για καινούρια υποπεριοχή ονοματολογίας τότε πρέπει να προηγηθεί αίτηση για την απόκτηση της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Εικόνα από το περιβάλλον διαχείρισης του vdns
 

Περισσότερες πληροφορίες για το DNS

Το σύστημα ονόματος περιοχών DNS είναι ένα σύστημα που αποθηκεύει τις πληροφορίες για τα διακτυακά ονόματα υπολογιστών και τα ονόματα δικτυακών περιοχών σε έναν τύπο κατανεμημένης βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο. Το DNS αποθηκεύει πολλούς τύπους πληροφοριών, οι βασικότερες από τις οποίες είναι η φυσική διεύθυνση IP για κάθε όνομα περιοχής, και οι εγγραφές ΜΧ που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. To DNS παρέχει μια ζωτικής σημασίας υπηρεσία στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη μετάδοση τεχνικών πληροφοριών με έναν φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Ενώ οι υπολογιστές χρειάζονται τις φυσικές διευθύνσεις (IP) προκειμένου να επικοινωνήσουν, οι άνθρωποι το βρίσκουν γενικά ευκολότερο να εργαστούν με ονόματα περιοχών στις δικτυακές διευθύνσεις (URLs) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το DNS επομένως μεσολαβεί μεταξύ των αναγκών και των προτιμήσεων των ανθρώπων και του λογισμικού.

Πληροφορίες για το vdns

Η εφαρμογή vdns δίνει τη δυνατότητα μερικής διαχείρισης μιας δικτυακής υποπεριοχής (domain). Ο χρήστης-διαχειριστής μπορεί να εισάγει νέα μηχανήματα στην υποπεριοχή, εγγραφές ΜΧ που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και νέα ψευδόνυμα.

Ένα μηχάνημα στο DNS χαρακτηρίσεται από το όνομα και την IP διεύθυνσή του. Το όνομα (Full Qualified Domain Name, FQDN) απαρτίζεται από ένα αναγνωριστικό και το όνομα της υποπεριοχής. Δηλαδή το μηχάνημα test του domain example.com έχει FQDN test.example.com. Στα ονόματα των κόμβων η εφαρμογή εμφανίζει μόνο το πρώτο αναγνωριστικό, ( όχι ολόκληρο το FQDN).

Προκειμένου ένας κόμβος να έχει περισσότερα από ένα ονόματα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ψευδονύμου(Cname). Οπότε αν το test.example.com. χρειάζεται να είναι προσβάσιμο και από το test2.example.com. θα έπρεπε να προσθέσουμε ένα Cname: test2 που να δείχνει στο Hostname: test.example.com. Επειδή τα ψευδόνυμα μπορούν να δείχνουν και σε μηχανήματα που ανήκουν σε διαφορετική υποπεριοχή εντός του ΕΜΠ στο πεδίο Hostname πρέπει να γράφεται το FQDN.

Οι εγγραφές MX χρειάζονται σε μια δικτυακή περιοχή προκειμένου οι χρήστες που ανήκουν σε αυτή να μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι εγγραφές ΜΧ δείχνουν ποιος είναι ο εξυπηρετητής που λαμβάνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα σε κάθε δικτυακή περιοχή.