Το Διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα σε μια ομάδα οποιουδήποτε μεγέθους ή φύσεως να παρέχει ηλεκτρονικά προσπελάσιμη πληροφορία στα μέλη της αλλά και στο ευρύτερο κοινό σε μόνιμη, σταθερή, 24ωρη βάση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές στο χώρο, επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση του μέσου (internet) ως πλατφόρμα ανάπτυξης μεθόδων και χρήσης εργαλείων για αποδοτικότερη συνεργασία, τόσο σε επίπεδο κλειστής ομάδας όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, χωρίς κάποια από τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι κλασικές μέθοδοι συνεργασίας.

Χαρακτηριστικά όπως η ασύγχρονη επικοινωνία, η αμεσότητα, το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα παροχής πληροφορίας υψηλής ποιότητας (όσον αφορά την εγκυρότητα, τη μορφή -ηλεκτρονική- και την ανανέωση) έχουν οδηγήσει την παρουσία στο Διαδίκτυο να γίνει ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας σε κάθε μεγάλο οργανισμό.

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) είναι πρακτικά η υπηρεσία που απογείωσε τη δημοτικότητα και τη χρήση του Internet, ακόμα και από ανθρώπους για τους οποίους η πληροφορική δεν αποτελεί τμήμα της εργασίας τους, συχνά δε ούτε καν απλή ενασχόληση. Ήταν η υπηρεσία αυτή που προσέφερε ευκολία στον χρήστη αλλά και σε όποιον ήθελε να παρουσιάσει την εργασία του, τα προϊόντα αυτής, καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με τα ενδιαφέροντά του.

Η ευκολία αυτή ταιριάζει με τις βλέψεις του Κέντρο Δικτύων για ένα δίκτυο - σύστημα εργασίας που θα προσφέρει άνεση στην εισαγωγή των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (Π.Κ.) στη λογική και την τεχνολογία του Internet, καθώς και στην αξιοποίησή του από αυτούς. Είναι κρίσιμη η σωστή οργάνωση του www.NTUA.gr όσον αφορά στην υπηρεσία αυτή, εφόσον η χρήση της είναι εξίσου έντονη και σημαντική τόσο για τα μέλη της Π.Κ. όσο και για εξωτερικούς επισκέπτες.

Το Κέντρο Δικτύων παρέχει την τεχνική υποστήριξη και την φιλοξενεία του www.ntua.gr.

Επίσης έχει αναλάβει την ανάρτηση των ανακοινώσεων στο www.ntua.gr και την προώθηση τους, στα social networks (twitter και facebook).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.