Σύνδεση στο δίκτυο της Πολυτεχνειούπολης

Η υπηρεσία σταθερής σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος παρέχεται στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τα οποία έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Ιδρυμα. Στη σχετική αίτησή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει το νούμερο που αναγράφεται στην ταμπέλα της τηλεπικοινωνικής παροχής (πρίζας) που τον ενδιαφέρει (π.χ. 15Β.00.Β.6Β). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή παροχή (πρίζα δικτύου) στο χώρο, χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα εγκατάστασης νέας τηλεπικοινωνιακής παροχής στην οικεία Πολυδύναμη Μονάδα με κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.

Για τη νέα σύνδεση, χρειάζεται να προσδιοριστεί το σχετικό υποδίκτυο στο οποίο είναι επιθυμητό να ενταχθεί (π.χ. 147.102.3.00). Αν δεν είναι γνωστό το υποδίκτυο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο διαχείρισης του τοπικού δικτύου. Ο υπεύθυνος διαχειριστής γνωρίζει εξάλλου όλες τις απαραίτητες παραμέτρους (IP διεύθυνση, DNS, gateway, subnet mask) που απαιντούνται για την αίτηση, προκειμένου να καταστεί λειτουργική η νέα δικτυακή σύνδεση. Αν δεν υπάρχει τοπικός διαχειριστής, το Κέντρο Δικτύων μπορεί να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες.

Εκτός από την υποβολή της αίτησης, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, απαιτείται από την πλευρά του χρήστη και η ηλεκτρονική δήλωση της πρίζας στην εφαρμογή ενεργοποίησης δικτυακών συνδέσεων (register), που παρέχεται από το ΚΕΔ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο του ιδρύματος (δηλ. το λογαριασμό που χρησιμοποιείται για όλες τις κεντρικές υπηρεσίες όπως το mail.ntua.gr, wi-fi, mycourses κ.τ.λ.). Για να δηλωθεί η πρίζα, απαιτείται η αποδοχή του Κανονισμού αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΜΠ που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο του ιδρύματος στη συνεδρίαση της 15/7/2011.

 

Σύνδεση στο δίκτυο των νέων φοιτητικών εστιών ΕΜΠ

Το Κέντρο Δικτύων δε διαχειρίζεται πλέον το δίκτυο δεδομένων των φοιτητικών εστιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διοίκηση των εστιών. Στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στον ιστότοπο των φοιτητικών εστιών: esties.ntua.gr.

 

Κανονισμός λειτουργίας

Η χρήση της υπηρεσίας σταθερής σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του δικτύου η οποία δεν συνάδει με τα ακαδημαϊκά ήθη, όπως χαρακτηριστικά:

  • Η κακή χρήση των δικτυακών πόρων και του διαθέσιμου εύρους ζώνης που μπορεί να επιφέρει υπερβολικό φορτίο σε δικτυακές συσκεύες ή καθυστέρηση και παρεμπόδιση της υπόλοιπης κίνησης. Φαινόμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service attacks) και Port scans .
  • Η εξάπλωση ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραμμάτων (malware).
  • Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων ανεξάρτητα με το αν αποβεί επιτυχής.
  • Η οποιαδήποτε χρήση του δικτύου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.
  • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω διακίνησης κατοχυρωμένου υλικού.
  • Η διάδοση υβριστικών και γενικότερα ασύμβατων με τα ακαδημαϊκά ήθη πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.
  • Δεν επιτρέπεται η καταστροφή, η αφαίρεση ή μετακίνηση της τηλεπικοινωνιακή παροχής καθώς και η αλλοίωση ή διαγραφή της ακολουθίας αριθμών και γραμμάτων που αναγράφεται σε αυτή. Οποιαδήποτε εργασία αφορά την υποδομή του δικτύου τηλεματικής του Ιδρύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΔ.

Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη σύνδεση με το δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ σε συστήματα που δεν τηρούν τα παραπάνω.

Το ΚΕΔ δεν παρέχει κάρτες δικτύου και καλώδια για τη σύνδεση των υπολογιστών στο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.