Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του mail.ntua.gr. Η ταχυδρομική διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει τη μορφή:

      username@mail.ntua.gr

αντικαθιστώντας προφανώς το 'username' με το εκάστοτε username.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον mail.ntua.gr χρησιμοποιώντας το username και password που αντιστοιχούν στον προσωπικό του κωδικό (username και password) που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Ε.Μ.Π. (http://www.central.ntua.gr/newmembers/)

Σε κάθε χρήστη, ανεξαρτήτως ιδιότητας, αναλογούν 10 GΒ χώρος για τα μηνύματά του. Πληροφορίες για το ποσοστό χρήσης του χώρου σας μπορείτε να λάβετε από την σελίδα επισκόπησης του προσωπικού σας κωδικού (my.ntua.gr , επιλογή My Account → Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο → Mail Quota). Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου του ο χρήστης λαμβάνει αυτομάτως ειδοποίηση μέσω e-mail.

 

Κανονισμός λειτουργίας

 

  • Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας του Ιδρύματος (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό).

  • SMTP συνδέσεις για την αποστολή μηνυμάτων επιτρέπονται μόνο με την dial up σύνδεση του Πολυτεχνείου,στους πιστοποιημένους με χρήση username και password πάνω από ασφαλή σύνδεση χρήστες, και φυσικά από όλα τα μηχανήματα εντός του Ε.Μ.Π. .

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί προϊόν παράνομης δραστηριότητας σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία.

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με στόχο την παρενόχληση, δυσφήμηση ή προσβολή τρίτων προσώπων.

  • Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εγγεγραμένου χρήστη από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του θα πρέπει να ενημερώσει το Κέντρο Δικτύων.

  • Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων τα οποία περιέχουν ιούς ή αρχεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.

  • Το Κέντρο Δικτύων δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προϋποθέτει την αποδοχή από τον χρήστη του παραπάνω κανονισμού λειτουργίας και του 'Κανονισμού αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

Το Κέντρο Δικτύων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία σε χρήστες οι οποίοι δεν τηρούν τον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας ή  να διακόψει λογαριασμούς οι οποίοι είναι ανενεργοί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.