Το ΚΕΔ – Ε.Μ.Π. παρέχει στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τη δυνατότητα δημιουργίας λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την Ακαδημαϊκή & Ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Μία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί ένα κατάλογο από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ένα μήνυμα στέλνεται σε ταχυδρομική λίστα, διανέμονται αντίγραφα του μηνύματος σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται σε αυτή. H υπηρεσία αυτή δίνει την δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας να αιτηθούν τη δημιουργία μίας κλειστής (μόνο για τα μέλη της λίστας) λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να διατηρούν κλειστά αρχεία (web archives) με όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί στην λίστα.

Η υπηρεσία lists.ntua.gr περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές.

  • Αναζήτηση στα αρχεία (web archives) των ταχυδρομικών λιστών
  • Διαχείριση της λίστας
  • Επισκόπηση των αρχείων των ταχυδρομικών λιστών
  • Δυνατότητα εγγραφής σε ανοιχτές λίστες
  • Στατιστικά της υπηρεσίας

Δημιουργία λίστας

Η αίτηση για την δημιουργία λίστας αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα Αίτηση Δημιουργίας Λίστας της υπηρεσίας.
Τα πεδία 'χρήστης' και 'κωδικός χρήστη' θα πρέπει να συμπληρωθούν με το username και password που αντιστοιχούν στον προσωπικό του κωδικό που έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Η/Υ.

 

Κανονισμός λειτουργίας

Η υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου lists.ntua.gr, παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας του Ιδρύματος. H κάθε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η αποστολή αίτησης για τη δημιουργία λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων λειτουργίας καθώς και του 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011). Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η πολιτική χρήσης.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 

 

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: lists@noc.ntua.gr