Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση για την δημιουργία λίστας ηλεκτρονικά από την επιλογή Αίτηση Δημιουργίας Λίστας στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής.

Στα πεδία Χρήστης (login) και Κωδικός Χρήστη (password) θα πρέπει να δώσει το username και password που του έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Η/Υ. Στο πεδίο Σύντομη περιγραφή του σκοπού της λίστας θα πρέπει να περιγράψει το σκοπό ύπαρξης της λίστας, διαφορετικά η δημιουργία της θα αναστέλλεται έως ότου να ενημερώσει ο χρήστης το Κέντρο Δικτύων για το περιεχόμενό της. Η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή του  'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' .

lists1

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ

Η πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης της λίστας γίνεται από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας επιλέγοντας Διαχείριση Λίστας.  Η πρόσβαση για την εκάστοτε λίστα είναι εφικτή μόνο για τον διαχειριστή της λίστας.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα στατιστικά της υπηρεσίας είναι ανοιχτά σε όλους από την κεντρική σελίδα της υπηρεσίας επιλέγοντας Στατιστικά-Statistics είναι οργανωμένα ανά μήνα και περιέχουν τα εξής:

  • τον αριθμό των λιστών που είναι ενεργές
  • τον αριθμό των mails που στάλθηκαν στις λίστες
  • τον αριθμό των μελών
  • αναλυτικά τον αριθμό των mails ανά λίστα
  • αναλυτικά τον αριθμό των μελών σε κάθε λίστα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση lists@noc.ntua.gr