Δικαίωμα να δημιουργήσουν λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας, αρκεί να είναι ήδη χρήστες των υπηρεσιών δικτύου δεδομένων του ΚΕΔ-Ε.Μ.Π.

Θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα της υπηρεσίας http://lists.ntua.gr να επιλέξετε το link "Αίτηση Δημιουργίας Λίστας" και να συμπληρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα "Δημιουργία Λίστας".

Η εισαγωγή ή διαγραφή μελών σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μόνο από τον διαχειριστή της λίστας.
Ο διαχειριστής επιλέγει στις κατηγορίες ρυθμίσεων τη "Διαχείριση Μελών" και από εκεί τη
"Μαζική Εγγραφή" ή τη "Μαζική Διαγραφή" για να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέλη αντίστοιχα.

Ναι, για κάθε λίστα υπάρχει αρχείο. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το αρχείο μιας λίστας είναι το αρχείο να μην είναι προσβάσιμο από μη-μέλη της λίστας και να αλλάζει τόμο κάθε μήνα. Αν θελήσει ο διαχειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει το αρχείο ή να το κάνει προσβάσιμο από όλο το κόσμο. Η διαχείριση του αρχείου γίνεται από τις "Επιλογές Αρχείου" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Ναι, είναι δυνατόν. Ο αρχικός κάτοχος/διαχειριστής της λίστας μπορεί να προσθέσει και άλλους διαχειριστές. Η προσθήκη γίνεται στις "Γενικές Επιλογές" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Στις κλειστές λίστες μπορούν να στείλουν μηνήματα είτε τα μέλη της είτε ρητά ορισμένες διευθύνσεις από το διαχειριστή.
Μήπως έχετε δύο e-mail διευθύνσεις και ο διαχειριστής της λίστας σας έχει ως μέλος (που στέλνει και λαμβάνει) με το ένα από αυτά, ενώ εσείς προσπαθείτε να στείλετε με το άλλο;
Επιβεβαιώστε με τον διαχειριστή της λίστας την e-mail διεύθυνσή σας.

Προσέξτε το εξής παράδειγμα:
μπορεί να λαμβάνετε e-mails και στις δύο παρακάτω διευθύνσεις, που στην ουσία είναι οι ίδιες,
xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr
xxx@chemeng.ntua.gr

αλλά όταν στέλνετε e-mails να φαίνεστε στον αποδέκτη ως ο xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr.

Ενώ, λοιπόν ο διαχειριστής της λίστας σας έχει καταχωρήσει με την διεύθυνση xxx@chemeng.ntua.gr εσείς προσπαθείτε να στείλετε ως xxx@orfeas.chemeng.ntua.gr και ο μηχανισμός της υπηρεσίας, φυσικά, δεν σας αναγνωρίζει.

Ναι, μπορούν. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει όποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιθυμεί σαν μέλη στη λίστα.

Οι διαχειριστές της λίστας έχουν απόλυτο έλεγχο πάνω σε όλες τις παραμέτρους της λίστας. Μπορούν να αλλάξουν όλες τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες.

Οι συντονιστές της λίστας έχουν πιο περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούν να αλλάξουν καμία ρύθμιση, μπορούν όμως να φροντίζουν εκκρεμείς διαχειριστικές αιτήσεις όπως το να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν παρακρατούμενες αιτήσεις για συνδρομές και να σβήνουν παρακρατούμενα μηνύματα. Φυσικά οι διαχειριστές της λίστας μπορούν επίσης να φροντίζουν εκκρεμείς αιτήσεις.

Προκειμένου να χωριστούν τα καθήκοντα της διαχείρισης σε διαχειριστές και συντονιστές, πρέπει να θέσετε ένα ξεχωριστό κωδικό για το συντονιστή στο τμήμα "Κωδικοί Πρόσβασης" στις "Κατηγορίες Ρυθμίσεων" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη δημιουργία μιας λίστας δε μπορούν.
Όμως ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να δέχεται η κλειστή λίστα του μηνύματα από ρητά ορισμένες διευθύνσεις που δεν ανήκουν στα μέλη. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στα "Φίλτρα Αποστολέα" στις "Επιλογές προσωπικού απορρήτου" στη κεντρική σελίδα διαχείρισης της λίστας.

Πηγαίνετε στους "Κανόνες Εγγραφών" στις "Επιλογές προσωπικού απορρήτου". Μπορείτε να εισάγετε διευθύνσεις που δε θέλετε να γίνουν ποτέ μέλη στη "Λίστα διευθύνσεων στις οποίες απαγορεύεται να είναι μέλη της λίστας". Στις διευθύνσεις που είναι καταχωρημένες στο πεδίο αυτό δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στη λίστα, χωρίς να χρειάζεται καμιά ενέργεια του συντονιστή. Προσθέστε μία διεύθυνση ανά γραμμή. Ξεκινώντας τη γραμμή με το χαρακτήρα ^ υπονοείται κανονική έκφραση.
Ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η προσθήκη της γραμμής:
^.*
που απαγορεύει την εγγραφή οποιασδήποτε διεύθυνσης.

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr)