Αν η ηλεκτρονική σας θυρίδα είναι στον εξυπηρετητή mail "mail.ntua.gr" δηλαδή το e-mail σας είναι zzz@mail.ntua.gr τότε απευθύνεστε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (Help-Desk) του Κέντρου Δικτύων Ε.Μ.Π. (τηλ.210 772-1861). 

Αν έχετε ηλεκτρονική θυρίδα σε κάποιον άλλο mail server (π.χ. bb@central.ntua.gr, jj@softlab.ntua.gr, ll@civil.ntua.gr, ....) τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο διαχειριστή του συστήματος (mail server).

Μπορείτε να κάνετε forward τον λογαριασμό σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν εδω:

http://www.noc.ntua.gr/help/E-mail στην καρτέλα "Web Login".

Αν είστε συνδεδεμένος στο internet με άλλη σύνδεση, πλην του Ε.Μ.Π. και έχετε δηλώσει ως outgoing (smtp) mail server κάποιο server του Πολυτεχνείου(mail.ntua.gr, central.ntua.gr κτλ), τότε δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του εξυπηρετητή smtp.ntua.gr ο οποίος επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και από άλλα δίκτυα, με χρήση πιστοποίησης χρήστη με username και password πάνω από ασφαλή σύνδεση(TLS)

Είναι πιθανό o πάροχος να εμποδίζει την αποστολή e-mail μέσω άλλων smtp server πέραν των δικών του. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να αλλάξετε από την εφαρμογή πελάτη σας την εξ' ορισμού πόρτα για αποστολή e-mail (SMTP) από 25 σε 587

Εάν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail μηνυμάτων θα πρέπει να δηλώσετε ως mail server αποστολής μηνυμάτων (SMTP server) τον mail server του παρόχου που είστε συνδεδεμένος.

Ποιός είναι; Δεν το γνωρίζουμε, επικοινωνήστε με τον πάροχο να σας ενημερώσει.

Βεβαίως, μέσω της υπηρεσίας webmail.ntua.grhttps://webmail.ntua.gr η οποία προσφέρει τη δυνατότητα για web-mail.

Μπορείτε να έχετε web-mail για όλους τους IMAP servers που υποστηρίζει η υπηρεσία webmail.ntua.gr.

Για τον λογαριασμό που σας παρέχεται από το Υπολογιστικό Κέντρο, η διεύθυνσή σας είναι: xy12345@central.ntua.gr. Για τον λογαριασμό που σας παρέχεται από την υπηρεσία mail.ntua.gr του ΚΕΔ η διεύθυνσή σας είναι:xy12345@mail.ntua.gr.

Υπάρχουν δύο τρόποι για το mail.ntua.gr:

1ος τρόπος: web mail, μέσω της υπηρεσίας webmail.ntua.gr. Χρειάζεστε μόνο έναν web browser (Mozilla, IE).

2ος τρόπος: pop mail, μέσω ενός προγράμματος όπως outlook, mail client ie, mail client mozilla, eudora,....

Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. παρέχει σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εξυπηρετητή (server) mail "mail.ntua.gr".

Για να αποκτήσετε όμως κωδικό για την υπηρεσία θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ) του Ε.Μ.Π. διότι το Κέντρο Δικτύων - Ε.Μ.Π. για τις υπηρεσίες του χρησιμοποιεί κοινό μητρώο χρηστών με το ΚΗΥ.

Έπειτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα σας στον mail.ntua.gr θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας.

Σίγουρα στο πρόγραμμα (pop mail client) που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να δηλώσετε στοιχεία όπως:

incoming mail server (δηλώστε τον mail.ntua.gr)
outgoing mail server (δηλώστε τον smtp.ntua.gr)
e-mail address (είναι το username@mail.ntua.gr, όπου username είναι αυτό που δίνετε και στην υπηρεσία dialup)
username & password (αυτά που χρησιμοποιείτε και στην υπηρεσία dialup)

Αναλυτικότερα κοιτάξτε τις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας mail.ntua.gr.

Ο incoming server είναι ο mail.ntua.gr. O outgoing server είναι ο smtp.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες χρήσης.

Για να αλλάξετε το password σας θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://my.central.ntua.gr/ να κάνετε login και
ακολούθως να επιλέξετε την καρτέλα "αλλαγή password".

Δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Καταλόγου.

Κάθε λογαριασμός στο mail.ntua.gr έχει mail quota 10 GΒ. Αυτό περιλαμβάνει τόσο το Inbox του χρήστη όσο και τους υπόλοιπους mail φακέλους (sent-mail,drafts κτλ). Για το λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να διαγράφει απο τον κατάλογο των απεσταλμένων μηνυμάτων τυχόν μηνύματα μεγάλου μεγέθους προκειμένου να αποφύγει την υπέρβαση του mail quota. Σε περίπτωση υπέρβασης του mail quota τυχόν νέα μηνύματα προς το χρήστη επιστρέφονται απευθείας στον αποστολέα με το αντίστοιχο μήνυμα λάθους. Κατά συνέπεια είναι ευθύνη του ίδιου του χρήστη να φροντίζει ώστε ο λογαριασμός του να μην είναι over quota.

  1. Ακολουθήστε τον οδηγό για δημιουργία σύνδεσης με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP

  2. Προσέξτε κατά την δημιουργία του λογαριασμού σύνδεσης, το πεδίο "Ο Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας είναι" [My Incoming Mail Server is] να επιλέξετε IMAP

  3. Μετά την υλοποίηση του λογαριασμού, η εφαρμογή θα συνδεθεί στο server και θα συγχρονίσει όλους τους υποφάκελους της ηλ/κής αλληλογραφίας σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε "IMAP Folders" -> Reset List -> (επιλέξτε το φάκελο sent-mail) -> Show


  4.  


Μια καλύτερη τακτική είναι να συγχρονίσετε εξαρχής το my.ntua.gr με το τοπικό σας πρόγραμμα για e-mail, επιλέγοντας ως φάκελο αποθήκευσης των μηνυμάτων που στέλνονται από το my.ntua.gr το φάκελο που χρησιμοποιεί και το τοπικό σας πρόγραμμα. Η αλλαγή γίνεται από τα Preferences του my.ntua.gr, αλλάζοντας την επιλογή Save sent items in. Για το Outlook Express π.χ. θα πρέπει να επιλέξετε το φάκελο Sent Items

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υποστήριξη χρηστών του Κεντρικού Υπολογιστή, στο 210 7722451 ή να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://my.central.ntua.gr/ και να επιλέξετε το "Ξέχασα το password ".

To Κέντρο Δικτύων δεν γνωρίζει τα συνθηματικά των χρηστών.

Η μαζική αποστολή e-mail μπορεί να πραγματοποιηθεί για εσωτερικά θέματα του Ιδρύματος και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας (θα πρέπει να υπάρχει στο έγγραφο της ανακοίνωσης η σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας).

Για να επικοινωνήσει η έκδοση 2 του Thunderbird με τον mail.ntua.gr μέσω IMAP και TLS ή SSL πρέπει να ενεργοποιηθεί η ακόλουθη ρύθμιση του Thunderbird: Tools -> Options -> Advanced -> Config Editor: security.ssl3.rsa_1024_des_cbc_sha=true

Αν είστε μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ θα πρέπει να στείλετε σχετικό αίτημα στο τμήμα υποστήριξης της υπηρεσίας καταλόγου.

Αν είστε φοιτητής, μπορείτε ν' αλλάξετε την πρωτεύουσα διεύθυνση e-mail σας από την υπηρεσία διαχείρισης του λογαριασμού σας, που προσφέρεται από το Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στον παρακάτω σύνδεσμο και τη διαδικασία που ακολουθεί:

https://my.central.ntua.gr/

  • ταυτοποιηθείτε με το username και password που σας έχει αποδοθεί από το ΚΗΥ
  • επιλέξτε την "Καρτέλα Χρήστη" και συμπληρώστε την επιθυμητή διεύθυνση στο πεδίο "Πρωτεύουσα διεύθυνση"
  • πατήστε το κουμπί "Υποβολή"

Οι υπηρεσίες που αντλούν τα στοιχεία σας από την υπηρεσία καταλόγου θα ενημερωθούν αυτόματα μετά την αλλαγή.
 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)