Το Κέντρο Δικτύων παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων των σχολών και των διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υλικοτεχνική ή άλλη υποδομή στις Σχολές ή στις μονάδες αντίστοιχα.

Οι σχολές του Ε.Μ.Π. διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους, με την υποβολή αίτησης στο Κέντρο Δικτύων από τον πρόεδρο της σχολής. Αντίστοιχα για τις διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε διευθυντή ή προϊστάμενο. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση http://(www.)<school/department>.ntua.gr. Η ανανέωση των σελίδων κι η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση web hosting.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων ερευνητικών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ιδρύματος κι επιστημονικών συνεδρίων που διοργανώνονται στο Ίδρυμα. Η δημιουργία του χώρου web hosting πραγματοποιείται από το Κέντρο Δικτύων με υποβολή αίτησης web hosting από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος ή του συνεδρίου. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε διεύθυνση της μορφής http://(www.)<projectname>.(<school>).ntua.gr, μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος ή του συνεδρίου, αντίστοιχα. Η ανανέωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων συλλόγων και φοιτητικών παρατάξεων, που σχετίζονται με την πολυτεχνειακή κοινότητα, με την υποβολή αίτησης web hosting στο Κέντρο Δικτύων από τον πρόεδρο του συλλόγου ή τον επικεφαλής της παράταξης. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση http://(www.)<groupname>.ntua.gr. Η ανανέωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των συντηρητών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση web hosting που υποβάλλεται στο ΚΕΔ υπονοεί και τη συνακόλουθη ρύθμιση  DNS name της ιστοσελίδας που επιθυμείτε να δημιουργηθεί. Αν το DNS name που χρειάζεται να κατοχυρωθεί ανήκει απ' ευθείας στην κεντρική περιοχή του ΕΜΠ (<dnsname>.ntua.gr), τότε η αίτηση web hosting πρέπει να συνοδεύεται από έγκριση από την πρυτανεία.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και νομιμότητά τους. To περιεχόμενο δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της πολυτεχνειακής κοινότητας. Η ορθή χρήση των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στο πλαίσιο της υπηρεσίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούμενου. Λαμβάνοντας υπόψιν τα προηγούμενα, η δημιουργία ιστοσελίδων δεν επιτρέπεται για:

  • Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού.
  • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.

Σε κάθε λογαριασμό διατίθεται χώρος 5GΒ. Από πλευράς τεχνολογιών, υποστηρίζονται δυναμικές ιστοσελίδες PHP και σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL.

Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό αποδεκτής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΜΠ, που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο την 15/7/2011. Το ΚΕΔ, σύμφωνα με τα παραπάνω, δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει παραβιαστεί η πολιτική χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.