Για την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού, συνδεθείτε στη διεύθυνση έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού του ΕΔΥΤΕ. Ακολουθώντας το σύνδεσμο Your Institution, οδηγείστε στην αναζήτηση του ιδρύματός σας, οπότε για το ΕΜΠ πληκτρολογήστε “ntua”. Επιλέγοντας το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από τη λίστα που επιστρέφει η αναζήτηση, οδηγείστε στην υπηρεσία ταυτοποίησηης του ΕΜΠ, όπου μπορείτε να ταυτοποιηθείτε με το λογαριασμό σας στο κεντρικό μητρώο του ΕΜΠ.

Μετά την επιτυχή σας ταυτοποίηση, καλείστε να συμπληρώσετε τη φόρμα της επόμενης εικόνας με τα στοιχεία του πιστοποιητικού:

Certificate Picture 1

Το πεδίο E-mail εφανίζεται ήδη συμπληρωμένο με την πρωτεύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο ΕΜΠ, στην οποία και θα λάβετε ενημέρωση για την έκδοση του πιστοποιητικού. Επιλέξτε τις επιθυμητές τιμές στα πεδία Certificate Type, Certificate Term και Server Software. Οι δυνατοί τύποι πιστοποιητικών που μπορείτε να εκδώσετε είναι:

  • OV SSL (Organization Validation): Απλό server certificate (ο πιο συνήθης τύπος πιστοποιητικού)

  • OV Multi-Domain: Server certificate για πολλαπλά domain names (ο διαχειριστής συνήθως προσθέτει subject alternative names στο CSR για επιπλέον domains)

  • EV SSL: Extended Validation certificate. Αυτό το πιστοποιητικό είναι για κεντρικές υπηρεσίες που βλέπουν οι χρήστες, πχ webmail.ntua.gr. Στις περιπτώσεις αυτές το Κέντρο Δικτύων προχωρά σε εκτεταμένο έλεγχο (πχ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) ότι ο αιτών κατέχει το domain name για το οποίο αιτείται το πιστοποιητικό. Δεν είναι απαραίτητο στις περισσότερες των περιπτώσεων και το Κέντρο Δικτύων διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση και να ζητήσει να γίνει απλή αίτηση για OV certificate.

  • EV Multi-Domain: Είναι Extended Validation certificate -όπως και πριν-, αλλά με δυνατότητα για πολλαπλά domains

  • Wildcard: Αφορά πολύ συγκεκριμένες και ειδικές ανάγκες domain wide πιστοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Κέντρο Δικτύων.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το certificate signing request (CSR) σας, όπως αυτό έχει προκύψει από εργαλεία όπως το OpenSSL

Επιπλέον, συμπληρώστε το όνομα του εξυπηρετητή σας (Common Name) εφόσον είναι απαραίτητο (συνήθως το Common Name μπορεί να προκύψει αυτόματα από τα περιεχόμενα του CSR), αν είναι επιθυμητό το πιστοποιητικό να ανανεώνεται αυτόματα (Renew), τη μυστική φράση (Passphrase) και οποιοδήποτε σχόλιο (Comments). Όταν η συμπλήρωση της φόρμας έχει ολοκληρωθεί πατήστε "ENROLL".

Certificate Picture 2

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική αίτηση στο ΚΕΔ, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο επιστημονικό υπεύθυνο της υπηρεσίας του. Η έγκριση από το ΚΕΔ ακολουθεί άμεσα. Όταν το πιστοποιητικό εκδοθεί, θα ενημερωθείτε με e-mail στη διεύθυνση της φόρμας της αίτησης χορήγησης του πιστοποιητικού.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία του COVID-19, η αίτηση μπορεί να αντικατασταθεί με υπέυθυνη δήλωση του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ, η οποία θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη συμπληρώσετε μέσω της διεύθυνσης: https://dilosi.services.gov.gr/ . Το κείμενο της δήλωσης θα πρέπει να ακολουθεί το παρακάτω πρότυπο:

"Ο υπογράφων βεβαιώνω ότι κατέχω τον εξυπηρετητή <server name>.ntua.gr (όνομα του server για τον οποίο ζητείται το πιστοποιητικό) και αιτούμαι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού"

 

*Σημείωση 1

Όταν έγκριθεί και εκδοθεί το πιστοποιητικό, θα λάβετε ενημέρωση ηλεκτρονικά, μαζί με τον σύνδεσμο από τον οποίο θα μπορέσετε να παραλάβετε το πιστοποιητικό.

 

**Σημείωση 2

Αν θέλετε να αιτηθείτε, να ανανεώσετε, να κατεβάσετε ή να ακυρώσετε ένα υπάρχον πιστοποιητικό, επισκεφτείτε την γενική σελίδα διαχείρισης

https://cert-manager.com/customer/GRNET/idp/ssl/dIkOP4jlisIcHIp72sgb