Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση στη συσκευή σας (π.χ. drivers, Acrobat Reader, κτλ).

Η διαδικασία υπογραφής μπορεί να γίνει και με ανέβασμα του εγγράφου μέσα στο portal https://cm.harica.gr.

Έτσι, μπορείτε να υπογράφετε ένα έγγραφο όπου κι αν βρίσκεστε αρκεί να διαθέτετε πρόσβαση στο δίκτυο και τους απαραίτητους κωδικούς.

Η διάρκεια ισχύος του είναι 1 έτος. Θα μπορείτε να εκδώσετε άμεσα νέο πιστοποιητικό με τη λήξη.

Το e-mail επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η HARICA είναι το e-mail που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία καταλόγου του ιδρύματος. Καθώς η HARICA απαιτεί το e-mail να καταλήγει σε ntua.gr, στις περιπτώσεις που το e-mail επικοινωνίας του χρήστη δεν καταλήγει σε ntua.gr, η υπηρεσία ταυτότητας του ΕΜΠ επιστρέφει e-mail με μορφή <username>@mail.ntua.gr. Κατά συνέπεια απαιτείται να είναι ενεργοποιημένη η αντίστοιχη γραμματοθυρίδα προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η επικοινωνία με τη HARICA.

Καθώς το e-mail χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, τυχόν αλλαγή του e-mail επικοινωνίας στην υπηρεσία καταλόγου θα οδηγήσει σε δημιουργία νέου χρήστη και απώλεια τυχόν εκδοθέντος πιστοποιητικού. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αποφεύγεται.

H HARICA προτείνει να αποφεύγεται η χρήση του Acrobat Reader και να γίνεται χρήση του portal για ηλεκτρονική υπογραφή. Για τις περιπτώσεις αρχείου μεγαλύτερου από 40ΜΒ ή άλλων αναγκών ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αναλυτικές οδηγίες του ΑΠΘ.

Υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής