Εκκινείτε το outlook10 και επιλέξτε File--> Info --> Account Settings --> Add and Remove Accounts.

outlook1

 

Στη συνέχεια επιλέγε New και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Εκεί επιλέγετε Manually configure server settings or additional server types και Next.

outlook2

 

Στο επόμενο βήμα επιλέγετε Internet E-mail και Next.

outlook5

 

Ακολουθεί η εικόνα που βλέπετε όπου, θα πρέπει να βάλετε ένα όνομα (αυτό που θα φαίνεται όταν αποστέλλετε e-mails), την διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τους διακομιστές εισερχόμενης (mail.ntua.gr) και εξερχόμενης αλληλογραφίας(smtp.ntua.gr).

Στο βήμα αυτό επιλέγεται και τον τύπο του διακομιστή Account Type αν είναι POP3 ή IMAP.

Υπάρχουν δύο τύποι σύνδεσης με τον διακομιστή εισερχομένης αλληλογραφίας mail.ntua.gr.

  • Η σύνδεση με POP3, κατεβάζει τοπικά στον υπολογιστή μας τα e-mails, το οποίο συστήνεται στις περιπτώσεις που βλέπετε τα e-mails σας ΜΟΝΟ από έναν υπολογιστή. Αν βλέπετε τα e-mails απο διάφορα σημεία (πχ. γραφείο, laptop, tablet, σπίτι) ΔΕΝ συστήνετε το τρόπος αυτός.
  • Η σύνδεση με IMAP, σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τα e-mails σας απομακρυσμένα, ανοίγοντας μια σύνδεση απευθείας με τον server. Τα e-mails με τον τρόπο αυτο δεν κατεβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή, απ' όπου βλέπετε τα e-mails, αλλά παραμένουν στον δικό μας server. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρακολουθείτε την χωρητικότητα της θυρίδας σας, καθώς αν δεν σβήνετε e-mails,  κάποια στιγμή θα γεμίσει η θυρίδας σας και δεν θα μπορείτε να λάβετε άλλα e-mails. Στην χωρητικότητα της θυρίδας σας, συνυπολογίζονται ΟΛΟΙ οι φάκελοι που έχετε (inbox, sent-items, trash κτλ), οπότε για να αδειάσετε χώρο σε αυτήν, θα πρέπει να κάνετε οριστική διαγραφή τους και απο το trash.

Το Κέντρο Δικτύων προτείνει την χρήση του πρωτοκόλλου IMAP λόγω των περισσότερων λειτουργιών που προσφέρει.

outlook6
Περίπτωση σύνδεσης με διακομιστή IMAP

 

Στη συνέχεια επιλέγετε More Settings. Στην καρτέλα Outgoing Server ρυθμίζετε όπως στην εικόνα:

outlook7

Και στην καρτέλα Advanced όπως παρακάτω. Στο παράδειγμα μας, έχουμε επιλέξει διακομιστή εισερχομένων IMAP.

Αν είχαμε επιλέξει POP3, θα έχει για Incoming server (POP3) Port: 110.

  outlook8

Σημειώστε στο σημείο αυτό ότι η σύνδεση σας τόσο με τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, όσο και με τον διακομιστή εξερχομένης αλληλογραφίας, γίνεται με πρωτόκολλα ασφαλούς σύνδεσης (SSL και TLS).

Επιλέγετε OK και στο αρχικό παράθυρο Next. Οπότε εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

outlook9

Εφόσον όλα εχουν ρυθμιστεί σωστά στο τέλος θα δείτε την παρακάτω εικόνα

outlook10

Version