Η υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (voice-mail) προσφέρει δυνατότητες στους χρήστες της όπως:

  • Ταυτόχρονη πρόσβαση σε 28 χρήστες (από 8 που υποστηρίζεται σήμερα)
  • Αποστολή των προσωπικών φωνητικών μηνυμάτων σας (και όχι μηνύματα που απευθύνονται σε λίστες συνδρομητών) και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας δηλώσετε μέσω fax (στο 1866) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας αυτή την αίτηση (για την ακρόαση των μηνυμάτων σας μέσω email απαιτείται Windows Media Player ή Real One Player). Προκειμένου να πιστοποιείται ότι τα e-mail που θα σας στέλνονται είναι πράγματι από το σύστημα της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου (Voice Mail) θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
  • Ενημέρωση για τον αριθμό του καλούντος είτε είναι εσωτερικό είτε είναι εξωτερική γραμμή (πληκτρολογώντας 14 κατά την ακρόαση του μηνύματός σας). Στην περίπτωση λήψης του μηνύματος μέσω e-mail, ο αριθμός του καλούντος αναφέρεται στο πεδίο ΘΕΜΑ/SUBJECT του μηνύματος.

Το σύστημα λειτουργεί στον αριθμό 1010 και οι οδηγίες χρήσης του παραμένουν ίδιες με του παλαιού.

Ορισμός κωδικού εισόδου: Ο κωδικός εισόδου στη θυρίδα σας στο παλαιό σύστημα είναι απόρρητος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να οριστεί ίδιος στο νέο σύστημα. Έτσι, από την 3η Μαΐου και με την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος, ο κωδικός εισόδου την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο είναι 1 2 3 4. Όταν συνδεθείτε επιτυχώς με τη θυρίδα σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε το νέο προσωπικό κωδικό εισόδου. Πληκτρολογείτε το νέο κωδικό (μπορείτε να ορίσετε αυτόν που είχατε πριν την αναβάθμιση) και μετά επιλέγετε #. Στη συνέχεια το σύστημα ζητάει ξανά τον κωδικό σας για επιβεβαίωση.

Ορισμός μηνύματος χαιρετισμού: Το ίδιο συμβαίνει και με το μήνυμα χαιρετισμού, δυστυχώς στο νέο σύστημα την 3η / 05/ 2006 δεν θα ακούγεται στη θυρίδα σας ο χαιρετισμός που είχατε, θα πρέπει λοιπόν να ηχογραφήσετε ξανά τον προσωπικό σας χαιρετισμό.

Σημειώνεται ότι τα μηνύματα τα οποία θα είναι αποθηκευμένα στη θυρίδα σας στο παλαιό σύστημα, θα μπορούν να ανακτηθούν μέχρι και ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος με κλήση στο 4208 και με χρήση του παλαιού σας κωδικού εισόδου.

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μία υπηρεσία που ως σκοπό της έχει την αντικατάσταση των αυτόματων τηλεφωνητών. Κάθε εσωτερικό τηλέφωνο του Ε.Μ.Π., εφόσον ο κάτοχος του έχει αιτηθεί αυτήν την υπηρεσία στο Κέντρο Δικτύων, αντιστοιχεί σε μία θυρίδα του φωνητικού ταχυδρομείου, όπου αποθηκεύονται τα μηνύματα προς το χρήστη του τηλεφώνου.

H υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου παρέχεται σε όλους τους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου του Ιδρύματος κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής αιτήσεώς του στο ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. Η ενεργοποίηση της θυρίδας φωνητικού ταχυδρομείου στο τηλέφωνό σας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα που υποβάλλετε και την αίτησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.