Από 15/04/2002 παρέχεται η δυνατότητα on-line ενημέρωσης, στους χρήστες του τηλεφωνικού δικτύου, για το σύνολο των τηλεφωνικών χρεώσεων που τους αφορούν (η ενημέρωση γίνεται μία φορά την ημέρα και αφορά τον τρέχοντα μήνα), μέσω της υπηρεσίας my.ntua.gr.

Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία επιτρέπεται με τη χρήση του κωδικού πρόσβασης που σας παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.