Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία my.ntua.gr δίνετε στην αρχική σελίδα το username και password που έχετε στον mail server που επιθυμείτε να συνδεθείτε (για τον mail.ntua.gr δίνετε τα στοιχεία του κωδικού που σας έχει παραχωρηθεί από το Κέντρο Η/Υ).

My-1

Έπειτα η κεντρική σελίδα της υπηρεσίας διαφοροποιείται ανάλογα με το ιδιότητα του χρήστη.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της πολυτεχνειακής κοινότητας εμφανίζεται η παρακάτω ιστοσελίδα. Το κεντρικό κομμάτι της σελίδας όπως και η οριζόντια λίστα εντολών είναι κοινά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής. Στο κεντρικό τμήμα παρουσιάζονται links για διάφορες υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύων καθώς και χρήσιμα links πύλες, free software και ανακοινώσεις που αφορούν τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας.

My-2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Η διαφοροποίηση της κεντρικής σελίδας του My όσον αφορά το προσωπικό της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και τα μέλη ΔΕΠ έγκειται στο γεγονός ότι η επιλογή Telephone Bill είναι ενεργοποιημένη ενώ εμφανίζεται δύο ακόμη εικονίδια με τον τίτλο "Ερευνητικά προγράμματα" και "vmail" Στο πρώτο, τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα στα οποία ανήκουν. Η ενημέρωση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται αυτόματα από την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Η πρόσβαση στην εν λόγω λειτουργία για λόγους ασφαλείας είναι εφικτή μόνο μέσα από το δίκτυο του Ε.Μ.Π., ενώ η σύνδεση στο My μπορεί να γίνει μέσω ασφαλούς πρωτόκολλου από τη σελίδα https://my.ntua.gr/ .Στο δεύτερο, μπορούν να διεχειριστούν το Εικονικό Ταχυδρομείο (Vmail), εφόσον ο λογαριασμός τους έχει οριστεί ως "διαχειριστής" κάποιας θυρίδας.

My-3

ΓΕΝΙΚΑ

Επιλέγοντας "News" εμφανίζεται η λειτουργία διαχείρισης και συμμετοχής σε ομάδες συζητήσεων (Newsgroups). Στην αριστερή λίστα μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα newsgroups στα οποία είστε εγγεγραμμένος. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέου μηνύματος για αποστολή στην ομάδα σχολιασμού επιλέγοντας New Post
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των ομάδων συζήτησης όπως την εισαγωγή αυτόματης υπογραφής
 • η επιλογή Group Management σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε, να εγγραφείτε και να διαγραφείτε από διάφορες ομάδες συζητήσεων

Η επιλογή "Contacts" σας οδηγεί στη σελίδα διαχείρισης και δημιουργίας των επαφών σας. Η σελίδα αυτή λειτουργεί ως ατζέντα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριστερά στη σελίδα από τη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα επαφών που επιθυμείτε να διαχειριστείτε. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέας επαφής δίνοντας τα στοιχεία και την ηλεκτρονική διεύθυνση του ατόμου που εγγράφεται
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των ομάδων επαφών όπως το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η ταξινόμηση στη σελίδα επαφών
 • η επιλογή Import Contacts σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε επαφές από άλλους mail clients όπως το outlook express

Η επιλογή "Schedule" αποτελεί ένα εύχρηστο τρόπο προγραμματισμού των διαφόρων συναντήσεων. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα συναντήσεων την οποία θέλετε να δείτε. Η δεξιά λίστα επιλογών σας δίνει την δυνατότητα να δείτε τις συναντήσεις που είναι προγραμματισμένες για την τρέχουσα μέρα (Τοday και Daily View), για την εβδομάδα (Week View) και για τον μήνα (Μonth View), καθώς και παρουσίαση όλων των συναντήσεων με τη μορφή λίστας. Ακόμα σας δίνει τις εξής δυνατότητες:

 • δημιουργία νέας προγραμματισμένης συνάντησης με την εντολή New Event
 • καθορισμός διαδικασίας διαγραφής παλιών συναντήσεων με την εντολή Maintenance
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ομάδας συναντήσεων
 • η εντολή Print Page για το τύπωμα της σελίδας

Η επιλογή "ToDo" σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε τις διάφορες προγραμματισμένες εργασίες σας. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα προγραμματισμένων εργασιών την οποία θέλετε να δείτε. Η λίστα δεξιά σας δίνει τις παρακάτω επιλογές:

 • μπορείτε να καταχωρήσετε μια νέα εργασία με την εντολή New Item
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των εργασιών όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Επιλέγοντας "Notes" εμφανίζεται η οθόνη στην οποία μπορείτε να καταγράψετε διάφορες σημειώσεις. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα σημειώσεων την οποία επιθυμείτε να δείτε, ενώ από τη δεξιά λίστα μπορείτε να

 • δημιουργήσετε νέο σημείωμα από την εντολή New Note
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων των σημειώσεων όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Η επιλογή "Bookmarks" σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσετε και να ομαδοποιήσετε τους διάφορους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιείτε. Αριστερά στη λίστα Group μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα δικτυακών τόπων που θέλετε να δείτε ενώ η λίστα δεξιά σας επιτρέπει να

 • καταχωρήσετε νέο δικτυακό τόπο από την εντολή New Bookmark
 • η εντολή preferences σας οδηγεί στη σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων της συγκεκριμένης λειτουργίας όπως η προεπιλεγμένη μέθοδος ταξινόμησης

Επιλέγοντας "Help" ανοίγει ένα νέο παράθυρο από το οποίο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες του Μy.

Τελευταία στην οριζόντια λίστα επιλογών βρίσκεται η εντολή "Logout" η οποία κλείνει τη γραμματοθυρίδα του λογαριασμού και πρέπει να χρησιμοποιείται για την έξοδο από το My.

 

Στην αρχική σελίδα διαχείρισης υπάρχει και η κατακόρυφη λίστα εντολών.

Η επιλογή "Groups" σας επιτρέπει να δείτε όλες τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει, ενώ η επιλογή Preferences σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέες.

Πατώντας το εικονίδιο "Preferences" εμφανίζεται η σελίδα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας που θα επιλέξετε από την αριστερή λίστα.

Το "My Account" παρέχει πληροφορίες για το χρήστη της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Δεξιά υπάρχει μία οριζόντια λίστα εντολών από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε.

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής είναι η επιλογή "Προσωπικά Στοιχεία" όπου παρατίθενται τα στοιχεία του χρήστη όπως είναι καταχωρημένα στην υπηρεσία καταλόγου ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για αλλαγή της προσωπικής ιστοσελίδας του χρήστη.

My-4

Η επιλογή "Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο" επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του στον διακομιστή mail.ntua.gr με την αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας.

Επιπλέον μπορεί να διαχειριστεί το λογαριασμό του. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προωθεί τα μηνύματα του από τον λογαριασμό αυτό σε όποια ηλεκτρονική διεύθυνση επιθυμεί, ενώ παράλληλα μπορεί αν θέλει να διατηρεί τοπικά αντίγραφα των μηνυμάτων στη γραμματοθυρίδα του στον διακομιστή. Ακόμα μπορεί να ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματης απάντησης και να προσθέσει το κείμενο που θα αποστέλλεται αυτόματα. Επιπλέον στην ενότητα Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου καταγράφεται σε ποιες λίστες του Ε.Μ.Π. ανήκει ο χρήστης με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, είτε ως μέλος είτε ως διαχειριστής. Τέλος στην ενότητα Mail Quota παρατίθεται το ποσοστό πληρότητας της γραμματοθυρίδας της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

My-5

Η επιλογή "Προσωπική ιστοσελίδα" επιτρέπει στο χρήστη αρχικά να ενεργοποιήσει την συγκεκριμένη εφαρμογή.

‘Έπειτα του δίνει την δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάσταση της ιστοσελίδας (ενεργή, κλειδωμένη, μη ενεργή) και το ποσοστό πληρότητας του αποθηκευτικού του χώρου στον διακομιστή users.ntua.gr.

My-6

Τέλος η επιλογή "Πρόσβαση μέσω Τηλεφώνου" παραθέτει στατιστικά για τη χρήση της dial up σύνδεσης του, καθώς και την κατάσταση του dialup λογαριασμού (ενεργός, κλειδωμένος, μη ενεργός)

 

Από το εικονίδιο "My Telephone" μπορείτε να παρακολουθήσετε την κίνηση της τηλεφωνικής σας σύνδεσης εφόσον έχετε τηλεφωνικό λογαριασμό καταχωρημένο στο όνομα σας.

My-7

Kαθώς επίσης και από το κουμπί "Αναπάντητες" τις αναπάντητες κλήσεις των 7 τελευταίων ημερών. Στην περίπτωση που η κλήση προερχόταν από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ ή από το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ ο αριθμός του καλούντα είναι σύνδεσμος που οδηγεί απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες αναζήτησης των υπηρεσιών καταλόγου του ΕΜΠ ή του ΟΤΕ.

My-8

 

Η επιλογή "Mail+Dialup Stats" σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείτε την κίνηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του dialup λογαριασμού σας για τους τελευταίους έξι μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.