Για να δουλέψει σωστά η εφαρμογή πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies. Ανάλογα με το προγραμμα περιήγησης στο διαίκτυο (browser) που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ορίσετε κατάλληλα τις ρυθμίσεις. Ενδεικτικά, για να τα ενεργοποιήσετε τα cookies στον internet explorer ακολουθήστε τα εξής βήματα: Tοοls->Internet Options->Privacy,advanced. Επιλέξτε "override automatic cookie handling" και "accept" στις επιλογές που αφορούν τα cookies.

Η εμφάνιση της προσωπικής σας ιστοσελίδας στην υπηρεσία υαταλόγου του Ε.Μ.Π. είναι εφικτή με την προσθήκη της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στην εφαρμογή 'Προσωπικά Στοιχεία' (my.ntua.gr , επιλογή 'My Account' ) στο πεδίο 'Προσθήκη Προσωπικής Ιστοσελίδας'.

Προσωπική ατζέντα (my.ntua.gr)