Ο λογαριασμός σας στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΜΠ σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά από το ΕΜΠ αλλά και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους οργανισμούς και σχετίζονται με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του ιδρύματος. Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

 

Διαχείριση λογαριασμού

Τα στοιχεία του λογαριασμού σας εμφανίζονται ως αποτέλεσμα αναζήτησης στην υπηρεσία καταλόγου του ΕΜΠ. Για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, επισκεφθείτε τη σελίδα διαχείρισης λογαριαμού του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ.

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΜΠ

Ως μέλος του ΕΜΠ, έχετε το δικαίωμα απόκτησης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυσδρομείου της μορφής:

username@mail.ntua.gr

Για την έναρξη χρήσης της διεύθυνσής σας, μπείτε στην υπηρεσία my.ntua.gr και προχωρήστε στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής θυρίδας, αφού αποδεχτείτε τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη θυρίδα σας μέσω της υπηρεσίας webmail. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του email σας στο ίδρυμα, δείτε τις σχετικές οδηγίες της υπηρεσίας e-mail που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Εγγραφολόγιο

Η υπηρεσία εγγραφολογίου παρέχεται από το Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και τις γραμματείες των σχολών. Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας, μπορείτε μέσα από την υπηρεσία να εγγραφείτε σε εξάμηνο και δηλώσετε τα μαθήματα που επιθυμείτε.

 

Ηλεκτρονική καρτέλα μαθημάτων

Η υπηρεσία καρτέλας μαθημάτων παρέχεται από το Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΜΠ και τις γραμματείες των σχολών. Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας, μπορείτε μέσα από την υπηρεσία να παρακολουθείτε την επίδοσή σας στα μαθήματα μέσω της επίσημης βαθμολογίας που αναρτάται εκεί.

 

Συγγράματα

Τα δωρεάν συγγράματα που συνοδεύουν τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΕΜΠ, παρέχονται από την υπηρεσία Εύδοξος. Με το λογαριασμό σας στην κεντρική υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία να δηλώσετε τα συγγράματά σας και εν συνεχεία να λάβετε οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής τους.

 

Ηλεκτρονικά μαθήματα

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στο ΕΜΠ φιλοξενεούνται σε δύο υπηρεσίες: ι) την υπηρεσία  mycourses.ntua.gr, η οποία προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της υπηρεσίας και ιι) την υπηρεσία helios.ntua.gr που υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές, μπορείτε να εγγραφείτε στα μαθήματα που σας ενδιαφέρει, να τα παρακολουθείτε και να συμμετέχετε ηλεκτρονικά μέσα από την εκάστοτε πλατφόρμα.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi του ΕΜΠ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας, μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος. Πληθώρα σημείων πρόσβασης εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου αλλά και της Πολυτεχνειούπολης Πατησίων καλύπτουν τις ανάγκες σε όλους τους χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους εστίασης κτλ.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας Wi-Fi που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Το ΕΜΠ είναι συνδεδεμένο στο διεθνές δίκτυο Eduroam, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο πλήθους ακαδημαϊκών κι ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το userame@ntua.gr και το μυστικό κωδικό σας μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο των οργανισμών που συμμετέχουν σε όλον τον κόσμο.

 

Πρόσβαση στο εικονικό δίκτυο του ΕΜΠ (υπηρεσία VPN)

Η υπηρεσία VPN, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ, σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ξένα δίκτυα που απαιτούν αναγνώριση ότι προέρχεστε από το ΕΜΠ (π.χ. το δίκτυο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-Link). Επιπλέον, εξασφαλίζει την ασφαλή σας πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΕΜΠ όταν συνδέεστε από δίκτυω τρίτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της υπηρεσίας.


Ο λογαριασμός σας στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΜΠ σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά από το ΕΜΠ αλλά και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους οργανισμούς και σχετίζονται με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του ιδρύματος. Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΜΠ

Ως μέλος του ΕΜΠ, έχετε το δικαίωμα απόκτησης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυσδρομείου της μορφής:

username@mail.ntua.gr

Για την ενεργοποίηση της χρήσης της διεύθυνσής σας, μπείτε στην υπηρεσία my.ntua.gr και προχωρήστε στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής θυρίδας, αφού αποδεχτείτε τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του email σας στο ίδρυμα, δείτε τις σχετικές οδηγίες της υπηρεσίας e-mail που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Ηλεκτρονικά μαθήματα

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στο ΕΜΠ φιλοξενεούνται σε δύο υπηρεσίες: ι) την υπηρεσία  mycourses.ntua.gr, η οποία προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της υπηρεσίας και ιι) την υπηρεσία helios.ntua.gr που υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες αυτές, μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο, να ενημερώνετε τους φοιτητές σας με ανακοινώσεις και να δέχεστε υποβολές εργασιών.

 

Ερευνητικά προγράμματα

Μέσα από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ μπορείτε να παρακολουθείτε τα στοιχεία των ερευνητικών σας έργων. Αναφορές των έργων σας μποείτε επίσης με χρήση του λογαριασμού σας να αντλήσετε από την υπηρεσία my.ntua.gr, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Τηλεφωνικές χρεώσεις και αναπάντητες κλήσεις

To  Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ σας παρέχει την τηλεφωνική σας σύνδεση εντός του ΕΜΠ. Για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών σας χρεώσεων, μπορείτε να επισκέπτεστε την υπηρεσία my.ntua.gr. Μέσα από την υπηρεσία και την επιλογή My telephone μπορείτε επίσης να βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο τηελφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi του ΕΜΠ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας, μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος. Πληθώρα σημείων πρόσβασης εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου αλλά και της Πολυτεχνειούπολης Πατησίων καλύπτουν τις ανάγκες σε όλους τους χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους εστίασης κτλ.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας Wi-Fi που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Το ΕΜΠ είναι συνδεδεμένο στο διεθνές δίκτυο Eduroam, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο πλήθους ακαδημαϊκών κι ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το userame@ntua.gr και το μυστικό κωδικό σας μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο των οργανισμών που συμμετέχουν σε όλον τον κόσμο.

 

Πρόσβαση στο εικονικό δίκτυο του ΕΜΠ (υπηρεσία VPN)

Η υπηρεσία VPN, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ, σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ξένα δίκτυα που απαιτούν αναγνώριση ότι προέρχεστε από το ΕΜΠ (π.χ. το δίκτυο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-Link). Επιπλέον, εξασφαλίζει την ασφαλή σας πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΕΜΠ όταν συνδέεστε από δίκτυω τρίτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της υπηρεσίας.


Ο λογαριασμός σας στην Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου του ΕΜΠ σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά από το ΕΜΠ αλλά και υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους οργανισμούς και σχετίζονται με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του ιδρύματος. Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΜΠ

Ως μέλος του ΕΜΠ, έχετε το δικαίωμα απόκτησης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυσδρομείου της μορφής:

username@mail.ntua.gr

Για την ενεργοποίηση της χρήσης της διεύθυνσής σας, μπείτε στην υπηρεσία my.ntua.gr και προχωρήστε στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής θυρίδας, αφού αποδεχτείτε τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του email σας στο ίδρυμα, δείτε τις σχετικές οδηγίες της υπηρεσίας e-mail που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Τηλεφωνικές χρεώσεις και αναπάντητες κλήσεις

To  Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ σας παρέχει την τηλεφωνική σας σύνδεση εντός του ΕΜΠ. Για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών σας χρεώσεων, μπορείτε να επισκέπτεστε την υπηρεσία my.ntua.gr. Μέσα από την υπηρεσία και την επιλογή My telephone μπορείτε επίσης να βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο τηελφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi του ΕΜΠ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας, μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος. Πληθώρα σημείων πρόσβασης εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου αλλά και της Πολυτεχνειούπολης Πατησίων καλύπτουν τις ανάγκες σε όλους τους χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους εστίασης κτλ.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της υπηρεσίας Wi-Fi που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

 

Πρόσβαση στο δίκτυο WiFi πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού

Το ΕΜΠ είναι συνδεδεμένο στο διεθνές δίκτυο Eduroam, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο πλήθους ακαδημαϊκών κι ερευνητικών ιδρυμάτων του κόσμου. Χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη το userame@ntua.gr και το μυστικό κωδικό σας μπορείτε να συνδέεστε στο ασύρματο δίκτυο των οργανισμών που συμμετέχουν σε όλον τον κόσμο.

 

Πρόσβαση στο εικονικό δίκτυο του ΕΜΠ (υπηρεσία VPN)

Η υπηρεσία VPN, που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ, σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ξένα δίκτυα που απαιτούν αναγνώριση ότι προέρχεστε από το ΕΜΠ (π.χ. το δίκτυο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών HEAL-Link). Επιπλέον, εξασφαλίζει την ασφαλή σας πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΕΜΠ όταν συνδέεστε από δίκτυω τρίτων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της υπηρεσίας.