Η δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων εξαρτάται από το κατά πόσο ο χρήστης εμφανίζεται και στον τηλεφωνικό κατάλογο του ΕΜΠ. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο τότε τα αντίστοιχα στοιχεία λαμβάνουν προτεραιότητα και ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 772-1871 ή στο e-mail directory@ntua.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο (πχ φοιτητές) τότε υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων μέσω της υπηρεσίας My.ntua.gr στην επιλογή My Account. Παραδείγματα στοιχείων που μπορεί να τροποποιήσει είναι το ονοματεπώνυμο του με λατινικούς χαρακτήρες και το βασικό e-mail επικοινωνίας.

Στη σελίδα Υπηρεσία Καταλόγου λειτουργεί μηχανή αναζήτησης στον εξυπηρετητή καταλόγου (directory server / LDAP server) του Ε.Μ.Π.

Η vcard είναι ένα καθιερωμένο format αρχείου για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να το δείτε πιο αφηρημένα ένα είδος ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας. Επισυνάπτεται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά μπορείτε να βρείτε vcards και αλλού, π.χ σε sites. Οι vcards περιέχουν προσωπικά δεδομένα όπως ταχυδρομική διέυθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ιστοσελίδων, λογότυπα, φωτογραφίες, ή ακόμα και κλιπ ήχου. Μπορείτε να τις δημιουργήσετε είτε μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail client) που έχετε, π.χ outlook express, mozilla thunderbird κ.ο.κ. είτε μέσω τρίτων προγραμμάτων που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη λειτουργία.

Η αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μέσω e-mail client δεν υποστηρίζεται πλέον καθώς είναι προβληματική η υποστήριξη της από τους δημοφιλείς e-mail clients (πχ Thunderbird). Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη σελίδα αναζήτησης στην υπηρεσία καταλόγου για την εύρεση στοιχείων επικοινωνίας μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Για να βρείτε πληροφορίες για χρήστες που ανήκουν σε δίκτυο συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΕΔΕΤ: Υπηρεσίες Καταλόγου

Υπηρεσία καταλόγου