Η δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων εξαρτάται από το αν τα στοιχεία σας εμφανίζονται στον τηλεφωνικό κατάλογο του ΕΜΠ. Αν διατηρείτε τηλεφωνική σύνδεση στο όνομά σας, τότε τα στοιχεία του τηλεφωνικού καταλόγου έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού. Σ'αυτήν την περίπτωση, πρέπει να απευθυνθείτε είτε στην υποστήριξη του δικτύου φωνής ΕΜΠ (τηλ.: 210 772-1871, e-mail: help-voice@noc.ntua.gr), είτε στη διεύθυνση directory@ntua.gr.

Αν δεν εμφανίζεστε στον τηλεφωνικό κατάλογο (π.χ. είστε φοιτητής), τότε υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων (πρωτεύουσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όνομα με λατινικούς χαρακτήρες κ.α.) μέσω της υπηρεσίας my.ntua.gr ή της υπηρεσίας διαχείρισης λογαριασμού του ΚΗΥ.

Στη σελίδα Υπηρεσία Καταλόγου λειτουργεί μηχανή αναζήτησης στον εξυπηρετητή καταλόγου (directory server / LDAP server) του Ε.Μ.Π.

Η κάρτα vcard είναι ένα καθιερωμένο format αρχείου για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, δηλ. ένα είδος ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας. Επισυνάπτεται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά μπορείτε να βρείτε vcard και αλλού, π.χ σε ιστοσελίδες. Μία κάρτα vcard περιέχει προσωπικά δεδομένα όπως ταχυδρομική διέυθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ιστοσελίδων, λογότυπα, φωτογραφίες, ή ακόμα και κλιπ ήχου. Μπορείτε να τις δημιουργήσετε είτε μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail client) που έχετε, π.χ Outlook, Mozilla Thunderbird κ.ο.κ., είτε μέσω τρίτων προγραμμάτων που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη λειτουργία.

Η αναζήτηση στην υπηρεσία καταλόγου μέσω e-mail client δεν υποστηρίζεται πλέον καθώς είναι προβληματική η υποστήριξη της από τους δημοφιλείς e-mail clients (πχ Thunderbird). Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη σελίδα αναζήτησης στην υπηρεσία καταλόγου για την εύρεση στοιχείων επικοινωνίας μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Για να βρείτε πληροφορίες για χρήστες που ανήκουν σε δίκτυο συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΕΔΕΤ: Υπηρεσίες Καταλόγου

Υπηρεσία καταλόγου