Αυτή η συμπεριφορά οφείλετε στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει να δοκιμάσετε την ίδια διαδικασία με κάποιο διαφορετικό.
Γενικά σας συνιστούμε να χρησιμοποείτε κάποιο ftp client πρόγραμμα για τις μεταφορές των αρχείων σας. Υπάρχουν πολλά τόσο εμπορικά όσο και ελεύθερα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τη διεύθυνση tucows.ntua.gr

Σημειώνεται ότι από την έκδοση Internet Explorer 7 και έπειτα το πρόγραμμα δεν υποστηρίζει την μεταφορά αρχείων πρός τον εξυπηρετητή με χρήση του πρωτοκόλλου FTP Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο που προτείνεται στις οδηγίες χρήσης.

Σας στέλνει σε αυτή τη σελίδα επειδή δεν έχετε βάλει ακόμα μέσα στο directory σας αρχική σελίδα index.html.

Για να ενεργοποιήσετε την προσωπική σας σελίδα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση χορήγησης άδειας που θα βρείτε στο κεντρικό μενού (main) της υπηρεσίας my.ntua.gr (επιλογή "Activate Personal Page).

Ο χώρος που σας παρέχεται από την υπηρεσία για την προσωπική σας ιστοσελίδα, είναι 1GΒ.

Πληροφορίες για αυτή την διαδικασία μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα των οδηγιών χρήσης.

Συνίσταται η χρήση κάποιου προγράμματος FTP εμπορικού ή μη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περάσετε από την ιστοσελίδα site tucows.ntua.gr

Για να είναι εφικτή η μεταφορά του αρχείου το όνομα του δεν πρέπει να:

  1. περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες (πχ. ΤοΑρχείοΜου.htm)
  2. έχει κενό στη αρχή ή στο τέλος του (πχ. "MyFile.htm ")
  3. έχει τελεία στην αρχή (πχ .htaccess)

Η εμφάνιση της προσωπικής σας ιστοσελίδας στην Υπηρεσία Καταλόγου του Ε.Μ.Π. είναι εφικτή με την προσθήκη της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στην εφαρμογή 'Προσωπικά Στοιχεία' (my.ntua.gr , επιλογή 'My Account' ) στο πεδίο 'Προσθήκη Προσωπικής Ιστοσελίδας'.

Προσωπικές ιστοσελίδες (users.ntua.gr)