Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την προσωπική του ιστοσελίδα από την υπηρεσία my.ntua.gr αφού κάνει login στην υπηρεσία με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y, επιλέγοντας ως mail server τον mail.ntua.gr.

Από την κεντρική οθόνη του my θα πρέπει να επιλέξει 'My Account', 'Προσωπική Ιστοσελίδα' και να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση.

users-1

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΩΝ

Το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου είναι 1 GB για κάθε χρήστη. Πληροφορίες για το ποσοστό χρησιμοποίησης του αποθηκευτικού του χώρου είναι διαθέσιμες στην σελίδα επισκόπησης του προσωπικού κωδικού του χρήστη στην υπηρεσία my.ntua.gr (επιλογή 'My Account', πεδίο Disk Quota


Όλες οι σελίδες πρέπει να έχουν κατάληξη .html ή .htm (html αρχεία) και ειδικά η πρώτη σελίδα κάθε καταλόγου (directory) πρέπει να ονομάζεται index.htm ή Index.html ώστε να είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://users.ntua.gr/username.

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λαμβάνετε ένα μήνυμα της μορφής "Forbidden, You don't have permission to access ... on this server.".

 
Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η δημιουργία δυναμικών σελίδων με χρήση CGI προγραμμάτων, ή γενικότερα η εκτέλεση προγραμμάτων οποιασδήποτε τεχνολογίας στον web server. Εάν παρ' όλα αυτά ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δικτύων και να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr. Θα πρέπει να παραθέτει τον πλήρη πηγαίο κώδικα (source code) του προγράμματος προς εξέταση και η εγκατάσταση θα γίνεται από τους διαχειριστές του server, εάν ικανοποιεί τα απαραίτητα κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας.
 

 

Μετρητής επισκέψεων ανά σελίδα

Για τον εμπλουτισμό των σελίδων των χρηστών είναι διαθέσιμο το εργαλείο μετρητών επισκέψεων ανά σελίδα (page counters).Οι χρήστες του http://users.ntua.gr/ μπορούν να συμπεριλάβουν σε όποιες και όσες σελίδες τους επιθυμούν αυτόματους μετρητές επισκέψεων. Αρκεί να προσθέσουν το ακόλουθο κομμάτι HTML κώδικα στη σελίδα που προτιμούν:

  <img src="/cgi-bin/counter">

Το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρή εικόνα όπως η ακόλουθη, στην οποία ο αριθμός που εικονίζεται αυξάνεται κατά ένα με κάθε επίσκεψη:

 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η πρόσβαση των χρηστών στον αποθηκευτικό χώρο γίνεται μέσω οποιασδήποτε FTP εφαρμογής στη διεύθυνση users.ntua.gr με χρήση του κωδικού ασφαλείας που έχει παραχωρηθεί στο χρήστη από το κέντρο ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αναλυτικές οδηγίες παρατίθενται σε διπλανό tab ενδεικτικά για το πρόγραμμα FileZilla

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.

 

 


Ανοίγετε την εφαρμογή FileZilla και ακολουθείτε File --> Site Manager:

filezilla-1

 

Πατάτε New Site και τροποποιείται τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

users_filezilla1

 

Αφού πατήσετε "Connect", είστε σε ένα περιβάλλον, όπου αριστερά είναι οι φάκελοι του υπολογιστή σας και δεξιά τα διαθέσιμα αρχεία/φάκελοι που έχετε στον δικατυακό σας τόπο, όπως στην παρακάτω εικόνα:

users_filezilla3

 

Για να κατεβάσετε κάτι, απλά το επιλέγετε και πατάτε δεξί κλικ -->Download, ή με "drag and drop" σύρετε το αρχείο/φάκελο στον προορισμό (του δικού σας υπολογιστή) που θέλετε να το σώσετε.

filezilla-3

 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, απο κάτω μπορείτε να δείτε την πορεία του download που κάνετε...

filezilla-4

 

Αφού ρυθμίσετε για πρώτη φορά την σύνδεση με τον ftp.ntua.gr, μπορείτε να συνδεθείτε πιο γρήγορα πατώντας πάνω αριστερά στο εικονίδιο με τους υπολογιστές και απευθείας --> Noc Test.

users_filezilla4