Γενικές
Full title
Γενικές υπηρεσίες

Γενικές υπηρεσίες

Οι γενικές υπηρεσίες δικτύου δεδομένων είναι υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες του ΕΜΠ, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά. Για τις υηρεσίες αυτές δεν απαιτείται ταυτοποίηση. Κατά συνέπεια, είναι προσβάσιμες από όλους.