Οι γενικές υπηρεσίες δικτύου δεδομένων είναι υπηρεσίες που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες του ΕΜΠ, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά. Για τις υηρεσίες αυτές δεν απαιτείται ταυτοποίηση. Κατά συνέπεια, είναι προσβάσιμες από όλους.