19-05-2017

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κακόβουλο μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας (προσπάθεια υποκλοπής κωδικών)

Σας ενημερώνουμε ότι το παρακάτω παραπλανητικό-κακόβουλο email έχει σταλεί στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας ζητώντας προσωπικά δεδομένα (username, password):

From: ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Subject: Ενημερώστε το λογαριασμό

Περιεχόμενο μηνύματος:
Παρατηρήσαμε μια προσπάθεια να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας NTUA από μια μη αναγνωρισμένη συσκευή.
Ήταν εσύ; Εάν ναι, μπορείτε να αγνοήσετε το υπόλοιπο αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν δεν είστε εσείς, πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας σωστά https://formcrafts.com/a/28291 από τη συσκευή που
χρησιμοποιείτε τακτικά,ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον λογαριασμό NTUA και να σας βοηθήσουμε να λάβετε
διορθωτικές ενέργειες για να προστατεύσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας
από τον δυνητικό μελλοντικό λογαριασμό συμβιβασμός.

Ευχαριστώ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
helpdesk@ntua.gr
http://www.ntua.gr/en/

Το Κέντρο Δικτύων και οι υπηρεσίες του ΕΜΠ σε καμία περίπτωση δε θα σας ζητήσουν την αποστολή κωδικών πρόσβασης και προσωπικών στοιχείων.

Σύσταση: Αγνοήστε το μήνυμα αυτό. Σε περίπτωση που ακολουθήσατε τον παραπάνω σύνδεσμο, θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε το password σας ηλεκτρονικά μέσω του https://www.central.ntua.gr/login

18-05-2017

WordPress Releases Security Update

Παρακαλoύμε όσοι διαχειρίζονται Wordpress, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για την ασφάλεια των sites

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/05/17/WordPress-Releases-Security-Update

18-05-2017

Joomla! Releases Security Update for CMS

Παρακαλoύμε όσοι διαχειρίζονται Joomla, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για την ασφάλεια των sites

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/05/17/Joomla-Releases-Security-Update-CMS

17-05-2017

Διακοπές στο δίκτυο δεδομένων την 18/5/2017

Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 18/5/2017 μεταξύ 16:00 και 16:30, θα συμβούν ολιγόλεπτες διακοπές στο δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ, λόγω εργασιών αναβάθμισης δικτύου από πλευράς του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχονλογίας (ΕΔΕΤ).

08-05-2017

Λήξη πιστοποιητικού εξυπηρετητή υπηρεσίας OpenVPN

Το Κέντρο Δικτύων ενημερώνει τους χρήστες της υπηρεσίας VPN, ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό του εξυπηρετητή της υπηρεσίας OpenVPN πλησιάζει τη λήξη του και θα αντικατασταθεί από το ΚΕΔ εντός του Ιουνίου του 2017. Όσοι χρήστες θέλουν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία, θα πρέπει να αντικαταστήσουν το αρχείο ρυθμίσεων με την νέα έκδοση που μπορεί να βρεθεί εδώ. Η νέα έκδοση είναι έγκυρη τόσο για τα τρέχοντα πιστοποιητικά της υπηρεσίας, όσο και για τα νέα, που θα ισχύουν από τον Ιούνιο.

Για όσους χρήστες χρησιμοποιούν Windows, αρκεί η επανεκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης με ενεργοποιημένη την επιλογή "NTUA openvpn configuration file", για να εγκατασταθεί το νέο αρχείο ρυθμίσεων. Υπενθυμίζεται, ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης μπορεί να βρεθεί στη σελίδα: http://www.noc.ntua.gr/help/VPN.

Εξάλλου, λόγω αδυναμιών που έχουν βρεθεί σε αλγορίθμους κρυπτογραφίας που χρησιμοποιούν κλειδί μήκους 64 bits, οι χρήστες προτρέπονται να βεβαιωθούν ότι η έκδοση του OpenVPN που διαθέτουν είναι η 2.4 ή μεταγενέστερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τους συνδέσμους:

Ο εγκαταστάτης OpenVPN για Windows που προσφέρει το ΚΕΔ στo πλαίσιo της yπηρεσίας VPN είναι ήδη στην έκδοση 2.4.1 και μπορεί να βρεθεί στη σχετική σελίδα της υπηρεσίας http://www.noc.ntua.gr/help/VPN.