19-04-2018

Μην απαντάτε ποτέ σε e-mail ή ύποπτους δικτυακούς τόπους που ζητούν τον κωδικό πρόσβασής σας. Κανένας οργανισμός (υπηρεσίες του ΕΜΠ, τράπεζα ή άλλος οργανισμός) δε θα  στείλει μήνυμα αλληλογραφίας, με το οποίο ζητά από τους χρήστες του να κοινοποιήσουν κωδικούς πρόσβασης. Τα μηνύματα αυτά είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing),  με σκοπό να υποκλέψουν τον κωδικό σας για κακόβουλη χρήση στη συνέχεια. Αν έχετε ήδη απαντήσει ή συμπληρώσει το μυστικό κωδικό πρόσβασής σας σε κάποια ύποπτη σελίδα, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσετε  σε αλλαγή του από τη σελίδα https://www.central.ntua.gr/login, θέτοντας νέο μυστικό κωδικό πρόσβασης.

Αν και το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ εφαρμόζει πολιτική προστασίας από την ενοχλητική αλληλογραφία (anti-spam), υπάρχουν περιπτώσεις μηνυμάτων που καταφέρνουν να παρακάμψουν τα φίλτρα προστασίας και να φτάσουν στην ηλεκτρονική σας θυρίδα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν αποσταλεί τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες του ΕΜΠ.

Γενικότερα, σας συνιστούμε να:

  • Διαγράφετε τα άχρηστα μηνύματα e-mail χωρίς να τα ανοίγετε.
  • Μην απαντάτε ποτέ σε παραπλανητικά  μηνύματα και γενικά μηνύματα spam.
  • Σκεφθείτε προσεκτικά πριν ανοίξετε συνημμένα αρχεία και πριν κάνετε κλικ σε συνδέσμους που περιέχονται σε μηνύματα e-mail ή άμεσα μηνύματα. Θα ήταν καλό να ελέγχετε τη γραμμή κατάστασης (status bar) του προγράμματος πλοήγησης για να βλέπετε τη διεύθυνση που θα επισκεφθείτε πριν ακολουθήσετε τον σύνδεσμο.


Όταν λαμβάνετε μηνύματα αλληλογραφίας, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές:

  1. Εξετάστε προσεκτικά το περιεχόμενό τους ακόμη και αν φαίνεται να προέρχονται από "γνωστούς αποστολείς".
  2. Ελέγχετε αν στο κείμενο υπάρχουν ορθογραφικά ή συντακτικά σφάλματα.  Κάτι τέτοιο θα πρέπει να σας βάζει σε υποψίες για την εγκυρότητα του μηνύματος.
  3. Προσοχή στους συνδέσμους που κάποιο μήνυμα σας υποδεικνύει να ακολουθήσετε . Κάποιοι σύνδεσμοι μπορεί να οδηγήσουν στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει θέματα ασφαλείας με τον υπολογιστή σας ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.