Προκειμένου να αποκτήσετε τηλεφωνική σύνδεση στο Ε.Μ.Π. θα πρέπει καταρχήν να είστε μόνιμο μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (μέλος ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, ΙΔΑΧ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής).

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) συμπληρώνοντας απαραιτήτως το έντυπο 'Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου ΕΜΠ', εκτυπώνοντας το ή λαμβάνοντας το με FAX (ζητήστε το στο τηλ. 1865), λαμβάνοντας υπόψη το 'Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου Τηλεματικής'.

Στην αίτησή σας πρέπει να υποχρεωτικά να αναφέρονται τα στοιχεία σας (η σχέση σας με το Ε.Μ.Π.), το είδος σύνδεσης (τηλέφωνο, fax, ISDN), ο αριθμός της τηλεφωνικής πρίζας στην οποία θέλετε να συνδεθεί η γραμμή και τέλος να συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο Καθηγητή ή τον Προϊστάμενο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.