Η υπηρεσία σταθερής σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος παρέχεται στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τα οποία έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Ιδρυμα.

Για την ενεργοποίηση νέας σύνδεσης ή την μεταφορά της παλιάς σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης του ΚΕΔ στο τηλ. 1861.

Στην αίτησή σας θα πρέπει να αναφέρετε το νούμερο της τηλεπικοινωνικής παροχής (πρίζας) που βρίσκεται στο χώρο σας και επιθυμείτε την ενεργοποίησή της (π.χ. 15Β.00.Β.6Β), καθώς επίσης, και το υποδίκτυο στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε (π.χ. 147.102.3.00).

Αν δεν γνωρίζετε το υποδίκτυο στο οποίο ανήκετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο διαχείρισης του τοπικού δικτύου σας, αν δεν υπάρχει τοπικός διαχειριστής θα σας ενημερώσει το Κέντρο Δικτύων.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής θα σας δώσει όλες τις άλλες παραμέτρους (IP διεύθυνση, DNS, Gateway, Subnet Mask) που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει ο υπολογιστής σας στο δίκτυο του ΕΜΠ.

Επίσης εκτός την τηλεφωνική αίτηση, για την σύνδεση σας απαιτείται και η ηλεκτρονική δήλωση της πρίζας σας στην εφαρμογή ενεργοποίησης δικτυακών συνδέσεων. Για να δηλώσετε την πρίζα συνδέεστε στον παραπάνω σύνδεσμο και τον κωδικό που έχετε στο κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (αυτον που έχετε για το mail.ntua.gr, wi-fi, mycourses κτλ) και διαλέγεται διαδοχικά το κτήριο, τον όροφο και το πριζάκι σας.

Δηλώνοντας την πρίζα ταυτόχρονα αποδέχεστε τον 'ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ' που εγκρίθηκε από τη σύγκλητο (15/7/2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή παροχή (πρίζα δικτύου) στο χώρο σας θα πρέπει να απευθύνετε αίτημα εγκατάστασης νέας τηλεπικοινωνιακής παροχής στην Πολυδύναμη Μονάδα που ανήκετε με κοινοποίηση στο Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η χρήση της υπηρεσίας σταθερής σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση του δικτύου η οποία δεν συνάδει με τα ακαδημαϊκά ήθη, όπως χαρακτηριστικά:

  • Η κακή χρήση των δικτυακών πόρων και του διαθέσιμου εύρους ζώνης που μπορεί να επιφέρει υπερβολικό φορτίο σε δικτυακές συσκεύες ή καθυστέρηση και παρεμπόδιση της υπόλοιπης κίνησης. Φαινόμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service attacks) και Port scans .
  • Η εξάπλωση ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραμμάτων (malware).
  • Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων ανεξάρτητα με το αν αποβεί επιτυχής.
  • Η οποιαδήποτε χρήση του δικτύου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.
  • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω διακίνησης κατοχυρωμένου υλικού.
  • Η διάδοση υβριστικών και γενικότερα ασύμβατων με τα ακαδημαϊκά ήθη πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.
  • Δεν επιτρέπεται η καταστροφή, η αφαίρεση ή μετακίνηση της τηλεπικοινωνιακή παροχής καθώς και η αλλοίωση ή διαγραφή της ακολουθίας αριθμών και γραμμάτων που αναγράφεται σε αυτή. Οποιαδήποτε εργασία αφορά την υποδομή του δικτύου τηλεματικής του Ιδρύματος θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΔ.

Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη σύνδεση με το δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ σε συστήματα που δεν τηρούν τα παραπάνω.

Το ΚΕΔ δεν παρέχει κάρτες δικτύου και καλώδια για τη σύνδεση των υπολογιστών στο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.