Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18

 

Τμήμα υπηρεσιών δικτύου δεδομένων: στελεχώνεται από τον επικεφαλής Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του καθώς και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμό αρχιτεκτονικής ενσύρματου και ασύρματου (wifi) δικτύου δεδομένων
 • Διαχείριση και εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού (ενσύρματου και ασύρματου)
 • Διαχείριση και παροχή ΙΡ διευθύνσεων για τη σύνδεση των χρηστών στο δίκτυο
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας ονοματολογίας (DNS)
 • Virtual DNS για τρίτους, π.χ. σχολές και εργαστήρια.
 • Διαχείριση κεντρικών διαμεταγωγέων mail, διαμεταγωγή όλου του όγκου του mail από και προς το ΕΜΠ.
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας register πριζών και καταγραφή τους
 • Υπηρεσία VPN για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του ΕΜΠ, συμπ. και smartphones και tablets.
 • Ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών και δικτύων
 • Εσωτερικές υπηρεσίες monitoring και network management, π.χ. nagios, cacti, omnidisco, κ.α.
 • Υποστήριξη υπηρεσίας TCS του ΕΔΕΤ για έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για domains εντός του ΕΜΠ.
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας mail (mail.ntua.gr)
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας mail hosting (virtual mail: ece.ntua.gr, civil.ntua.gr, ….)
 • mail 10 domains σχολών και εργαστηρίων (ece.ntuagr, civil.ntua.gr, chemeng.ntua.gr, etc), συνολικά (>10000 χρήστες)
 • Διαχείριση webmail.ntua.gr (web interface σε οποιοδήποτε mail server εντός ΕΜΠ, συμπ. mail servers τρίτων)
 • Διαχείριση υπηρεσίας Antispam/Antivirus στο mail
 • Τεχνική διαχείριση του www.ntua.gr – ιστότοπος του Ιδρύματος.
 • Φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας ftp.ntua.gr - από τα γνωστότερα και αρχαιότερα ftp sites σε Ελλάδα, επίσημο mirror για πολλά projects (π.χ. Debian).
 • Υπηρεσία Ταυτοποίησης (Shibboleth) επιτρέπει πρόσβαση με username/password σε δεκάδες υπηρεσίες τρίτων π.χ. ηλ. βιβλιοθήκες, λογισμικό για φοιτητές, κ.α.
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας my.ntua.gr
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας mailing lists
 • Υπηρεσία radius authentication (χρησιμοποιείται εσωτερικά και από τη βιβλιοθήκη)
 • Διαχείριση και λειτουργία Υπηρεσίας Καταλόγου, ldap.ntua.gr
 • Εσωτερική υπηρεσία backup
 • Διαχείριση και παροχή υπηρεσίας web hosting, φιλοξενία PHP+MySQL τρίτων, πάνω από 200 sites εργαστηρίων, projects, κ.α.
 • Ηλεκτρονικός χάρτης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
 • Feeds & Twitter
 • Ζωντανή Μετάδοση. Η υπηρεσία παρέχεται στις αίθουσες πολυμέσων του ΕΜΠ.
 • Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Τηλεδιάσκεψη. Η υπηρεσία παρέχεται στις αίθουσες πολυμέσων του ΕΜΠ.
 • Ιστοσελίδες Μαθημάτων (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευσης) mycourses.ntua.gr.

 

Τμήμα υπηρεσιών τηλεφωνικού δικτύου: στελεχώνεται από τον επικεφαλής Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών
 • Σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ
 • ψηφιακού κέντρου όπως είναι call back, call transfer, call pick up, conference κ.λ.π.
 • Ενοποιημένο σύστημα αποστολής και λήψης φωνητικών μηνυμάτων
 • Χρεώσεις σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τηλεφωνικός Κατάλογος σε ηλεκτρονική μορφή
 • Υπηρεσία τηλεφωνικών κλήσεων προς ΑΕΙ χωρίς χρέωση μέσω τεχνολογίας VoIP
 • Εργασίες συντήρησης καλωδιακού δικτύου (νέες καλωδιακές συνδέσεις, αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών),
 • Διαχείριση και Τεκμηρίωση όλης της Καλωδιακής Υποδομής (χαλκός – οπτικές ίνες) του δικτύου

 

Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του ΚΕΔ, στελεχώνεται από τον επικεφαλής Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του καθώς και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής
 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία νέων - καινοτομικών εφαρμογών τηλεματικής
 • Δοκιμές νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής
 • Συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
 • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα

 

Τμήμα ποιοτικού ελέγχου & υποστήριξης του ΚΕΔ, στελεχώνεται από τον επικεφαλής Υπεύθυνο και προσωπικό με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής και τήρηση σχετικής τεκμηρίωσης
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για δικτυακές επεκτάσεις και συν-επίβλεψη των εργασιών των νέων δικτυακών επεκτάσεων
 • Εξειδίκευση υποστήριξης προμηθειών υλικού, λογισμικού και συντήρησης για τις ανάγκες του ΚΕΔ και του δικτύου τηλεματικής
 • Διαχείριση αποθήκης αναλωσίμων και εφεδρικού εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση & ενημέρωση για την διάδοση της δικτυακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών του ΚΕΔ στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα και προβολή του έργου του ΚΕΔ σε τρίτους
 • Πληροφορίες καταλόγου, χειρισμός της κεντρικής κονσόλας του τηλεφωνικού κέντρου και παροχή πληροφοριών σχετικών με τους συνδρομητές του δικτύου
 • Γραμματειακή υποστήριξη (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, αρχείο, βιβλιοθήκη)
 • Τεχνική Υποστήριξη των αιθουσών Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.