Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Τελευταία ενημέρωση : 2015-07-15

Στο Ε.Μ.Π. από το 1995 λειτουργεί προηγμένο δίκτυο τηλεματικών υπηρεσιών (υπολογιστών & ψηφιακής τηλεφωνίας). Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) του Ε.Μ.Π., μία εξειδικευμένη μονάδα υψηλού επιστημονικού και τεχνικού επιπέδου.

Η ανάγκη ύπαρξης ενός σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου μέσα σε ένα Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο είναι αδιαμφισβήτητη. Το Ε.Μ.Π. γνωρίζοντας τη θέση που κατέχει στην Ελληνική Κοινωνία και τις προσδοκίες που δημιουργεί σε κάθε μέλος της Κοινότητάς του, έχει εντάξει την ανάπτυξη των Τηλεματικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος στους Στρατηγικούς του στόχους, μεριμνώντας συνεχώς ώστε να διατηρεί το Δίκτυο Τηλεματικής του Ιδρύματος στην αιχμή της τεχνολογίας για την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού & Ερευνητικού έργου του.

Σήμερα, το Δίκτυο Τηλεματικής του Ιδρύματος αποτελείται από:

 • Δομημένη καλωδίωση (EIA/TIA 568) πλήρως τεκμηριωμένη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • Πάνω από 12.000 τηλεπικοινωνιακές παροχές.
 • Ενοποιημένο δίκτυο ψηφιακών επικοινωνιών ISDN PABX.
 • Δίκτυο δεδομένων υψηλής απόδοσης (έως 450 Μbps).
 • Πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα 10Gbps.

και εξυπηρετεί σήμερα:
 • Πάνω από 6.500 συνδεδεμένους υπολογιστές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο με ταχύτητες 10/100/1000Mbps και προς το Internet με ταχύτητα 10Gbps.
 • Πάνω από 3.000 χρήστες στο τηλεφωνικό δίκτυο.
 • 1.634  χρήστες της υπηρεσίας προσωπικών ιστοσελίδων users.ntua.gr.
 • Πάνω από 35.000 χρήστες της υπηρεσίας my.ntua.gr.
 • Πάνω από 12.000 χρήστες της υπηρεσίας mail.ntua.gr.
 • Πάνω από 1.200 χρήστες της υπηρεσίας πρόσβασης μέσω εικονικού δικτύου vpn.
 • Πάνω από 6.000 χρήστες της υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης wi-fi.

Η εκπαιδευτική - ερευνητική φύση του δικτύου αναδεικνύεται με την εκτεταμένη χρήση του από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια των Σχολών, τα εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών (PC Labs για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές), τις αίθουσες πολυμέσων και τηλεκπαίδευσης καθώς και τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.