Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30

Προκειμένου να αποκτήσετε τηλεφωνική σύνδεση στο Ε.Μ.Π. θα πρέπει καταρχήν να είστε μόνιμο μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (μέλος ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό, ΙΔΑΧ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής).

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) συμπληρώνοντας απαραιτήτως το έντυπο 'Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου ΕΜΠ', εκτυπώνοντας το ή λαμβάνοντας το με FAX (ζητήστε το στο τηλ. 1865), λαμβάνοντας υπόψη το 'Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου Τηλεματικής'.

Στην αίτησή σας πρέπει να υποχρεωτικά να αναφέρονται τα στοιχεία σας (η σχέση σας με το Ε.Μ.Π.), το είδος σύνδεσης (τηλέφωνο, fax, ISDN), ο αριθμός της τηλεφωνικής πρίζας στην οποία θέλετε να συνδεθεί η γραμμή και τέλος να συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο Καθηγητή ή τον Προϊστάμενο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 15:00 μ.μ. για το τηλεφωνικό δίκτυο και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1871, fax 210 - 772-1866, ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:help-voice@noc.ntua.gr

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.