Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18

Σήμερα ο βασικός εγκατεστημένος ενεργός εξοπλισμός του δικτύου δεδομένων αποτελείται από:

 • 2 δρομολογητές
 • 10 Backbone Gigabit-Ethernet Switches
 • 400  Fast-Ethernet Switches
 • 35 εξυπηρετητές (με λειτουργικά συστήματα FreeBSD, Linux) για τις υπηρεσίες του δικτύου τηλεματικής
 • 1 Access Server
 • 30 Η/Υ για το προσωπικό του ΚΕΔ
 • Οπτικοακουστικά συστήματα και συστήματα videoconferencing για τις αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων

Τα παραπάνω εξυπηρετούν σήμερα πάνω από 6.500 συνδέσεις υπολογιστών

Η σύνδεση με το INTERNET γίνεται στα 10 Gbps μέσω του ΕΔΕΤ - GRNET (το ΕΔΕΤ έχει 2Χ622 Mbps σύνδεση με το INTERNET - Πανευρωπαϊκό Ερευνητικό Διαδίκτυο GEANT).

 Το δίκτυο δεδομένων παρέχει:

 • δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυο (wi-fi)
 • σύνδεση σε πάνω από 200 ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια μεταγωγέων Ethernet
 • υπηρεσίες πληροφόρησης www, ftp, usenet news κ.τ.λ.
 • υπηρεσίες καταλόγου (directory services/LDAP) με τα στοιχεία των χρηστών του δικτύου
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικών ιστοσελίδων, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπική αντζέντα (mail.ntua.gr, users.ntua.gr, lists.ntua.gr, my.ntua.gr)
 • δυνατότητες επικοινωνιών video και πολυμέσων.

 

Δίκτυο Δεδομένων Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

 

Δίκτυο Δεδομένων Συγκροτήματος Πατησίων

 

[Σελίδα πρός εκτύπωση]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.