Κεντρική Ανακοινώσεις          Βοήθεια            English            
.
ΚΕΔ
.
Ρόλος του ΚΕΔ
Οργανόγραμμα
Προσωπικό
Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενα Έργα
Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ
.
Γενική Περιγραφή
Δίκτυο Δεδομένων
Δίκτυο Φωνής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
.
Δικτύου Δεδομένων
Δικτύου Φωνής
Στατιστικά

HELP
.
Υποστήριξη Χρηστών
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Προστασία από Ιούς
Ανεπιθύμητα e-mail
FAQ
Sitemap

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
.


ΔΙΚΤΥAKOI ΤΟΠΟΙ
.


Index Page
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις σελίδες που υπάρχουν στην βάση δεδομένων μας.
 Έκδοση VPN για Windows 7 ή 8 Τελευταία ενημέρωση : 2015-03-05 15:52:48
 ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18 15:00:50
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (CD-ROM) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:10:02
 NTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 13:35:06
 SMTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2005-11-28 16:22:32
 VOICE MAIL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:07:05
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-17 14:37:37
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:09:01
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 20:04:10
 DNS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 20:00:06
 WEB HOSTING - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2008-01-14 13:17:00
 Campus Network - Οδηγίες Χρήσης Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-28 20:46:01
 my.ntua.gr - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-10-21 13:24:24
 users.ntua.gr - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2010-11-18 12:57:29
 lists.ntua.gr - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-06-09 13:38:15
 E-MAIL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2009-10-01 13:51:27
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2007-04-13 16:58:23
 Campus Network - Windows 2000 Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 17:46:02
 E-MAIL - MS Outlook 97-2000 Τελευταία ενημέρωση : 2006-06-15 14:04:00
 VPN - Android Τελευταία ενημέρωση : 2013-01-10 18:30:34
 Ρυθμίσεις της υπηρεσίας DNS Τελευταία ενημέρωση : 2004-06-01 16:35:24
 Εγκατ/ση DNS server σε Win2000 server Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-25 19:46:06
 Campus Network - Windows ME Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 17:53:07
 E-MAIL - MS Outlook Express 6 Τελευταία ενημέρωση : 2006-06-15 13:46:04
 Campus Network - Windows XP Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 18:00:36
 DIALUP - Linux (kppp ή pppd) Τελευταία ενημέρωση : 2004-11-16 14:45:05
 Campus Network - Εγκατάσταση κάρτας δικτύου Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-30 16:32:51
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:47:00
 SMTP Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:54:35
 NTP Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 13:39:01
 DNS Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:53:31
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Hosting) Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:52:38
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 12:31:22
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΖΕΝΤΑ (my.ntua.gr) Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-17 13:33:49
 DIALUP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 12:53:18
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (users.ntua.gr) Τελευταία ενημέρωση : 2011-12-07 13:42:14
 ΛΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (lists.ntua.gr) Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:56:11
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)
 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τελευταία ενημέρωση : 2017-02-07 13:55:47
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (Directory) Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-16 16:09:44
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ - ftp.ntua.gr Τελευταία ενημέρωση : 2014-09-03 11:33:51
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (Search Engines) Τελευταία ενημέρωση : 2004-03-29 14:13:12
 SEARCH ENGINES - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-03-26 13:41:20
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-16 16:06:16
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (CD-ROM) Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:10:24
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:08:23
 ΘΥΡΙΔΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Voice Mail) Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:06:25
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 12:49:59
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18 13:53:22
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Τελευταία ενημέρωση : 2009-11-18 14:54:06
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. Τελευταία ενημέρωση : 2016-02-05 10:27:03
 DIALUP - Windows 2000 Τελευταία ενημέρωση : 2004-09-17 17:28:45
 DIALUP - Windows 98 Τελευταία ενημέρωση : 2004-09-17 17:24:21
 ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση : 2004-03-26 13:43:39
 DIALUP - Windows XP Τελευταία ενημέρωση : 2004-09-17 17:30:02
 ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΝΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-11-05 16:15:21
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 16:20:02
 my login
 homepage
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τελευταία ενημέρωση : 2008-12-19 15:28:51
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Τελευταία ενημέρωση : 2004-03-26 13:55:22
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (Helpdesk) Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 12:28:59
 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18 13:44:12
 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2015-07-15 14:50:07
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Τελευταία ενημέρωση : 2006-10-09 15:06:14
 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (SPAM) Τελευταία ενημέρωση : 2006-10-06 14:45:41
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Wi-Fi) Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-18 13:19:30
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τελευταία ενημέρωση : 2004-12-16 10:51:02
 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Wi-Fi
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-27 16:02:41
 DIALUP - MacOS (Free PPP) Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-02 17:10:43
 DIALUP - Linux (Command Mode) Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-06 20:16:09
 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 Network Management Center of NTUA Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-20 11:05:32
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - FREERADIUS Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-20 17:16:45
 MY.NTUA.GR - TWIG Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-27 19:16:01
 FTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FTP ΜΕΣΩ WEB BROWSER Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-29 19:53:06
 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (new.ntua.gr) - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-07-08 14:20:10
 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ Α.Ε.Ι. Τελευταία ενημέρωση : 2007-04-24 13:28:25
 VOICE OVER IP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-28 19:03:07
 FTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ WS-FTP PRO Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-29 19:48:19
 FTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CUTE FTP PRO Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-29 19:51:14
 FTP - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2004-04-29 19:51:49
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (Security) Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-27 13:41:45
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Τελευταία ενημέρωση : 2004-06-11 13:16:15
 WWW - Ανώτατη Εκπαίδευση Τελευταία ενημέρωση : 2008-11-27 15:26:02
 WWW- Διεθνείς Οργανισμοί Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:25:58
 WWW - Επαγγελματικού Ενδιαφέροντος Τελευταία ενημέρωση : 2007-05-03 14:42:23
 WWW- Επιστημονικές Συλλογές Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:29:14
 WWW - Ευρετήρια Τελευταία ενημέρωση : 2014-05-16 10:40:32
 WWW - Ευρωπαϊκή Ένωση Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:08:44
 WWW - Κυβέρνηση Τελευταία ενημέρωση : 2005-01-27 20:13:30
 WWW - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τελευταία ενημέρωση : 2006-02-08 18:38:35
 WWW - Ψυχαγωγία Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:20:30
 WWW - Computers & Internet Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:22:26
 WWW - Opensource Λογισμικό Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-18 19:24:22
 Περιορισμός ευθύνης Τελευταία ενημέρωση : 2004-05-25 17:47:21
 DIALUP - MacOS X Τελευταία ενημέρωση : 2004-09-17 17:27:54
 DIALUP - FreeBSD Τελευταία ενημέρωση : 2004-08-27 18:05:44
 Υπηρεσία Κεντρικής Πιστοποίησης Σταθμών Εργασίας Τελευταία ενημέρωση : 2005-03-02 16:40:09
 RSS Τελευταία ενημέρωση : 2010-10-15 11:12:49
 Virtual DNS Τελευταία ενημέρωση : 2005-09-22 18:46:19
 DNS black lists Τελευταία ενημέρωση : 2006-05-18 15:43:42
 Οδηγίες για Windows Τελευταία ενημέρωση : 2007-01-22 16:56:06
 Αναβάθμιση Της Υπηρεσίας Φωνητικού Ταχυδρομείου (Voice Mail) Τελευταία ενημέρωση : 2006-04-14 14:43:27
 Εισαγωγή πιστοποιητικών Αρχής Πιστοποίησης (Α.Π.) στον Η/Υ σας Τελευταία ενημέρωση : 2008-12-05 12:08:33
 Σεμινάρια - «Υπηρεσίες του Δικτύου Τηλεματικής ΕΜΠ» Τελευταία ενημέρωση : 2006-04-19 11:29:39
 Οδηγίες για Unix Τελευταία ενημέρωση : 2006-03-27 16:31:18
 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΔ Τελευταία ενημέρωση : 2016-09-30 13:13:06
 Εκπαίδευση-Ενημέρωση Τελευταία ενημέρωση : 2006-05-15 20:04:08
 E-MAIL - MS Outlook 2003 Τελευταία ενημέρωση : 2006-06-16 14:59:40
 E-MAIL - Opera 9 Τελευταία ενημέρωση : 2006-06-16 12:30:13
 E-MAIL - Thunderbird Τελευταία ενημέρωση : 2007-09-10 12:38:02
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN) Τελευταία ενημέρωση : 2011-12-07 13:27:53
 VPN - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2015-03-05 15:38:07
 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (mycourses.ntua.gr) Τελευταία ενημέρωση : 2012-10-01 13:55:29
 WIFI - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 802.1x Τελευταία ενημέρωση : 2006-09-07 17:47:36
 WIFI - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Web Login Τελευταία ενημέρωση : 2006-09-07 17:29:10
 MYCOURSES.NTUA.GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2006-09-12 21:25:34
 Παλιότερη έκδοση του VPN για Microsoft Windows 2000/XP ή νεότερα Τελευταία ενημέρωση : 2015-03-05 15:50:46
 VPN - Linux Τελευταία ενημέρωση : 2007-12-03 10:21:52
 VPN - MacOS X Τελευταία ενημέρωση : 2015-03-19 14:13:50
 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Τελευταία ενημέρωση : 2006-10-06 14:05:43
 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (intrusion) Τελευταία ενημέρωση : 2006-10-06 14:07:25
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Τελευταία ενημέρωση : 2015-11-23 16:54:48
 ca.ntua.gr - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2006-12-08 11:24:52
 Dialup - Windows Vista Τελευταία ενημέρωση : 2007-04-12 12:07:16
 RSS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ IE 7
 RSS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ THUNDERBIRD
 RSS - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ FIREFOX
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Virtual Email) Τελευταία ενημέρωση : 2009-06-05 16:01:46
 VIRTUAL EMAIL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2008-07-24 14:29:27
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Server Hosting) Τελευταία ενημέρωση : 2017-01-17 12:22:25
 SERVER HOSTING - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2008-07-24 14:48:54
 Υλικό τηλεκπαιδεύσεων προς εκπαιδευτικούς πληροφορικής Τελευταία ενημέρωση : 2009-01-15 20:17:01
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση : 2010-12-14 13:22:09
 Στοιχεία επικοινωνίας αιθουσών τηλεδιάσκεψης
 Υπηρεσία VPN για Apple iOS Τελευταία ενημέρωση : 2013-04-08 09:30:09
 Επιτυχής ταυτοποίηση Τελευταία ενημέρωση : 2015-11-19 10:41:07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ
.
Δοκιμή ταυτοποίησης χρήστη
Looking Glass
Remote TRACEROUTE
WHOIS Query
DNS Test


ΣΥΝΔΕΣΗ
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
.
Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου
Κράτησης Αιθουσών Πολυμέσων
Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Παροχής DNS
Παροχής Virtual DNS
Παροχής Virtual Email
SP της υπηρεσίας ταυτοποίησης


.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. (RSS - Περιορισμός ευθύνης) με ελεύθερο λογισμικό. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@noc.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-17:00
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.