Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Full title
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Outlook 2010

Εκκινείτε το outlook10 και επιλέξτε File--> Info --> Account Settings --> Add and Remove Accounts.

outlook1

 

Στη συνέχεια επιλέγε New και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Εκεί επιλέγετε Manually configure server settings or additional server types και Next.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Outlook 2003

Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Outlook 2003.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Outlook 2003, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Επιλέγουμε Tools και κατόπιν E-mail Accounts

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Opera

Δημιουργία του λογαριασμού e-mail

Εκκινήστε το πρόγραμμα Opera.

 

Για τη δημιουργία λογαριασμού e-mail στο Opera, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

Αρχικά κάνουμε click στο Read Mail

Από τo κεντρικό μενού του Opera επιλέγουμε mail and chat accounts

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Mozilla Thunderbird

Για να ρυθμίσετε το e-mail σας username@mail.ntua.gr, αρχικά εκκινήστε το πρόγραμμα Thunderbird.

Επιλέγετε Tools--> Account Settings--> Account Actions (κάτω αριστερά)--> Add Mail Account.

Στο παράθυρο αυτό βάζετε το όνομα μας όπως θέλετε να το βλέπουν οι άλλοι όταν θα λαμβάνουν e-mails απο εσάς, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το password σας στην περίπτωση που θέλετε να το σώσετε. Επιλέγετε Continue.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) -Οδηγίες Χρήσης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  δεν είναι εξ αρχής ελεύθερη για το χρήστη. Για να να αποκτήσει πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα του, θα πρέπει να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας, μέσα απο το my.ntua.gr (συνδεόμενος με το username και το password που του έχει αποδoθεί από το κέντρο H/Y), στον mail server mail.ntua.gr. Για να το κάνει αυτό, από την κεντρική οθόνη του my, θα επιλέξει επιλογή 'My Account'--> Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο).

Χρησιμοποιώ την έκδοση 2 του Thunderbird με τον mail.ntua.gr μέσω IMAP και TLS ή SSL και λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα: "Thunderbird can't connect securely to mail.ntua.gr because the site uses a security protocol which isn't enabled." Τι φταίει;

Detailed Question

Χρησιμοποιώ την έκδοση 2 του Thunderbird με τον mail.ntua.gr μέσω IMAP και TLS ή SSL και λαμβάνω το παρακάτω μήνυμα: "Thunderbird can't connect securely to mail.ntua.gr because the site uses a security protocol which isn't enabled." Τι φταίει;

Body

Για να επικοινωνήσει η έκδοση 2 του Thunderbird με τον mail.ntua.gr μέσω IMAP και TLS ή SSL πρέπει να ενεργοποιηθεί η ακόλουθη ρύθμιση του Thunderbird: Tools -> Options -> Advanced -> Config Editor: security.ssl3.rsa_1024_des_cbc_sha=true

Μπορώ να αποστείλω e-mail σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μέσω του ΚΕΔ;

Detailed Question

Μπορώ να αποστείλω e-mail σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας μέσω του ΚΕΔ;

Body

Η μαζική αποστολή e-mail μπορεί να πραγματοποιηθεί για εσωτερικά θέματα του Ιδρύματος και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας (θα πρέπει να υπάρχει στο έγγραφο της ανακοίνωσης η σύμφωνη γνώμη της Πρυτανείας).

To username μου είναι το xxxxx αλλά έχω ξεχάσει τον κωδικό μου, πως γίνεται να ανακτηθεί;

Detailed Question

To username μου είναι το xxxxx αλλά έχω ξεχάσει τον κωδικό μου, πως γίνεται να ανακτηθεί;

Body

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον διαχειριστή του Κεντρικού Υπολογιστή, στο 210 7722451. To Κέντρο Δικτύων δεν γνωρίζει τα συνθηματικά των χρηστών.