Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Full title
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα μηνύματα που έστειλα από το webmail.ntua.gr από τον τοπικό μου e-mail client (π.χ. Microsoft Outlook Express);

Detailed Question

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα μηνύματα που έστειλα από το webmail.ntua.gr από τον τοπικό μου e-mail client (π.χ. Microsoft Outlook Express);

Body
  1. Ακολουθήστε τον οδηγό για δημιουργία σύνδεσης με χρήση του πρωτοκόλλου IMAP

  2. Προσέξτε κατά την δημιουργία του λογαριασμού σύνδεσης, το πεδίο "Ο Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας είναι" [My Incoming Mail Server is] να επιλέξετε IMAP

  3. Μετά την υλοποίηση του λογαριασμού, η εφαρμογή θα συνδεθεί στο server και θα συγχρονίσει όλους τους υποφάκελους της ηλ/κής αλληλογραφίας σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε "IMAP Folders" -> Reset List -> (επιλέξτε το φάκελο sent-mail) -> Show


  4.  


Μια καλύτερη τακτική είναι να συγχρονίσετε εξαρχής το my.ntua.gr με το τοπικό σας πρόγραμμα για e-mail, επιλέγοντας ως φάκελο αποθήκευσης των μηνυμάτων που στέλνονται από το my.ntua.gr το φάκελο που χρησιμοποιεί και το τοπικό σας πρόγραμμα. Η αλλαγή γίνεται από τα Preferences του my.ntua.gr, αλλάζοντας την επιλογή Save sent items in. Για το Outlook Express π.χ. θα πρέπει να επιλέξετε το φάκελο Sent Items

από λίστες στις οποίες δεν έχω γραφτεί. Τι μπορώ να κάνω;

Detailed Question

από λίστες στις οποίες δεν έχω γραφτεί. Τι μπορώ να κάνω;

Body

Πληροφορίες για το πώς θα αντιμετωπίσετε το φαινόμενο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) θα βρείτε επιλέγοντας αυτό τον σύνδεσμο…

Τί mail quota έχω; Πόσο διαθέσιμο χώρο έχουν τα e-mail μου (εισερχόμενα, εξερχόμενα, πρότυπα κ.τ.λ.) στον server;

Detailed Question

Τί mail quota έχω; Πόσο διαθέσιμο χώρο έχουν τα e-mail μου (εισερχόμενα, εξερχόμενα, πρότυπα κ.τ.λ.) στον server;

Body

Κάθε λογαριασμός στο mail.ntua.gr έχει mail quota 10 GΒ. Αυτό περιλαμβάνει τόσο το Inbox του χρήστη όσο και τους υπόλοιπους mail φακέλους (sent-mail,drafts κτλ). Για το λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να διαγράφει απο τον κατάλογο των απεσταλμένων μηνυμάτων τυχόν μηνύματα μεγάλου μεγέθους προκειμένου να αποφύγει την υπέρβαση του mail quota. Σε περίπτωση υπέρβασης του mail quota τυχόν νέα μηνύματα προς το χρήστη επιστρέφονται απευθείας στον αποστολέα με το αντίστοιχο μήνυμα λάθους. Κατά συνέπεια είναι ευθύνη του ίδιου του χρήστη να φροντίζει ώστε ο λογαριασμός του να μην είναι over quota.

Πώς αλλάζω password στο e-mail μου?

Detailed Question

Πώς αλλάζω password στο e-mail μου?

Body

Για να αλλάξετε το password σας θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.central.ntua.gr να κάνετε login στο link "Μόνο για Μέλη" και
από κει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει το Κέντρο Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή για αλλαγή password.

Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ για το mail μου;

Detailed Question

Τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω στο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ για το mail μου;

Body

Σίγουρα στο πρόγραμμα (pop mail client) που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να δηλώσετε στοιχεία όπως:

incoming mail server (δηλώστε τον mail.ntua.gr)
outgoing mail server (δηλώστε τον smtp.ntua.gr)
e-mail address (είναι το username@mail.ntua.gr, όπου username είναι αυτό που δίνετε και στην υπηρεσία dialup)
username & password (αυτά που χρησιμοποιείτε και στην υπηρεσία dialup)

Αναλυτικότερα κοιτάξτε τις οδηγίες χρήσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας mail.ntua.gr.

Πως μπορώ να αποκτήσω e-mail λογαριασμό στο Ε.Μ.Π.;

Detailed Question

Πως μπορώ να αποκτήσω e-mail λογαριασμό στο Ε.Μ.Π.;

Body

Το ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. παρέχει σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εξυπηρετητή (server) mail "mail.ntua.gr".

Για να αποκτήσετε όμως κωδικό για την υπηρεσία θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ) του Ε.Μ.Π. διότι το Κέντρο Δικτύων - Ε.Μ.Π. για τις υπηρεσίες του χρησιμοποιεί κοινό μητρώο χρηστών με το ΚΗΥ.

Έπειτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα σας στον mail.ntua.gr θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας.

Τι λογισμικό πρέπει να έχω για να διαβάσω/στείλω mail;

Detailed Question

Τι λογισμικό πρέπει να έχω για να διαβάσω/στείλω mail;

Body

Υπάρχουν δύο τρόποι για το mail.ntua.gr:

1ος τρόπος: web mail, μέσω της υπηρεσίας webmail.ntua.gr. Χρειάζεστε μόνο έναν web browser (Mozilla, IE).

2ος τρόπος: pop mail, μέσω ενός προγράμματος όπως outlook, mail client ie, mail client mozilla, eudora,....

Έχω το username (login) xy12345. Ποιά είναι η διεύθυνσή μου;

Detailed Question

Έχω το username (login) xy12345. Ποιά είναι η διεύθυνσή μου;

Body

Για τον λογαριασμό που σας παρέχεται από το Υπολογιστικό Κέντρο, η διεύθυνσή σας είναι: xy12345@central.ntua.gr. Για τον λογαριασμό που σας παρέχεται από την υπηρεσία mail.ntua.gr του ΚΕΔ η διεύθυνσή σας είναι:xy12345@mail.ntua.gr.