Το Κέντρο Δικτύων διαχειρίζεται τι τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ. Το ΕΜΠ έχει δεσμεύσει μέρος των αριθμών της μορφής +30 210 772 ΧΧΧΧ και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που διαθέτει, φροντίζει για την επικοινωνία των μελών του ΕΜΠ με τον υπόλοιπο κόσμο. Πάνω στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΕΜΠ έχουν σχεδιαστεί και υποστηρίζεται διάφορες υπηρεσίες, ενώ τα μέλη του ΕΜΠ που διαθέτουν εσωτερικό τηλέφωνο μπορούν αν ενημερώνονται για στοιχεία όπως οι αναπάντητές τους και τα στατστικά χρήσης του τηλεφώνου τους.