09-02-2023

Τη Δεύτερα 13/02/2023 στις 17:00 και για διάστημα μισής ώρας, θα λάβουν χώρα προγραμματισμένες διακοπές στο δίκτυο δεδομένων λόγω αναβαθμίσεων λογισμικού στο δικτυακό εξοπλισμό του ιδρύματος.