ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το φωνητικό ταχυδρομείο αποτελεί προαιρετική υπηρεσία. Για την ενεργοποίηση του ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει γραπτή ή τηλεφωνική αίτηση στο τμήμα υποστήριξης τηλεφωνικού δικτύου του Κέντρου Δικτύων (210-772-1871).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Αφού πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου, για να συνδεθείτε ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα για κάποιο χρήστη, η λυχνία του πλήκτρου που σημειώνεται με την ένδειξη Voice Mail (το άσπρο πλήκτρο αμέσως πάνω από το πλήκτρο 'Transfer') αναβοσβήνει.

Πατάτε το πλήκτρο αυτό και συνδέεστε με την υπηρεσία του φωνητικού ταχυδρομείου.Διαφορετικά μπορείτε να συνδεθείτε καλώντας τον αριθμό 1010 αν καλείτε από τηλέφωνο εντός Ε.Μ.Π., ή το 210-7721010 αν καλείτε από συσκευή εκτός Πολυτεχνείου.

Μόλις συνδεθείτε πατάτε το πλήκτρο # και προσδιορίζετε τον αριθμό της θυρίδας που θέλετε, ή αν καλείτε από την ίδια τη συσκευή, πατάτε το # για δεύτερη φορά (ο αριθμός της θυρίδας είναι ο ίδιος με τον αριθμό του εσωτερικού σας τηλεφώνου) και τέλος δίνετε κωδικό εισόδου. Ο κωδικός εισόδου την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο είναι 1 2 3 4. Όταν συνδεθείτε με τη θυρίδα σας την πρώτη φορά θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου (ο οποίος ορίζεται από το χρήστη) και μετά μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Αφού λοιπόν δώσετε τον κωδικό 1 2 3 4 θα σας ζητηθεί να δώσετε τον δικό σας προσωπικό κωδικό. Πληκτρολογείτε τον κωδικό και μετά #, το σύστημα ζητάει ξανά τον κωδικό σας για επιβεβαίωση.

Όταν τον πληκτρολογήσετε πατάτε # και εκ τότε χρησιμοποιείτε μόνο τον δικό σας κωδικό.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Στη θυρίδα σας περιέχονται δύο κατηγορίες μηνυμάτων: τα νέα μηνύματα (τα οποία δεν έχετε ακούσει ακόμα και τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από 15 ημέρες) και παλαιότερα μηνύματα που έχετε ενταμιεύσει (τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά από 30 ημέρες). Πατώντας το πλήκτρο 5 ξεκινάτε την ακρόαση της ουράς μηνυμάτων που περιέχει τα νέα μηνύματα (με τα 1 5 ξεκινάτε από το τελευταίο μήνυμα). Για να μεταφερθείτε στα ενταμιευμένα μηνύματα πατάτε τα 1, 9 και 2. Κατά την ακρόαση των μηνυμάτων είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

Μετακίνηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος
22
Μετακίνηση στο προηγούμενο μήνυμα
15
Μετακίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον μήνυμα
4
Μετακίνηση στο επόμενο μήνυμα
5
Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος
3
Καταγραφή τρέχοντος μηνύματος
7
Προώθηση του τρέχοντος μηνύματος σε άλλη θυρίδα
13
Απάντηση στο τρέχον μήνυμα
17
Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας εγγραφής του μηνύματος
8
Αριθμός αποστολέα μηνύματος
14
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
18

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Το ηχητικό μήνυμα που ακούγεται όταν κληθεί ο αριθμός σας, και η κλήση προωθηθεί στο φωνητικό ταχυδρομείο μπορεί να αλλάξει από εσάς, να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε το μενού χειρισμού του μηνύματος χαιρετισμού δίνετε 4, και έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες εντολές :

Ενεργοποίηση χαιρετισμού
1
Απενεργοποίηση χαιρετισμού
2
Ακρόαση τρέχοντος μηνύματος
5
Ηχογράφηση νέου μηνύματος
6

 

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης έχετε τις ίδιες δυνατότητες με την ηχογράφηση μηνύματος προς αποστολή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε κάποιο άλλο χρήστη του φωνητικού ταχυδρομείου, πατάτε το πλήκτρο 6 και ηχογραφείτε το μήνυμά σας. Επίσης μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα χωρίς να συνδεθείτε με τη θυρίδα σας, πατώντας * μόλις συνδεθείτε με το φωνητικό ταχυδρομείο. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες εντολές:

Τέλος εγγραφής
#
Μετακίνηση προς τα πίσω στην εκφώνηση
2
Μετακίνηση στην αρχή της εκφώνησης
22
Σβήσιμο εκφώνησης
3
Προσωρινή διακοπή / συνέχιση ηχογράφησης:
*

 

Όταν τελειώσετε την εγγραφή περνάτε στη φάση προσδιορισμού του παραλήπτη. Δίνετε τον εσωτερικό αριθμό του παραλήπτη, τον οποίο μπορείτε να ακυρώσετε σε περίπτωση λάθους και να εισάγετε ξανά πατώντας *. Με ## στέλνετε το μήνυμα και με ** ακυρώνετε την αποστολή του.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Για να τερματίσετε τη σύνδεσή σας με το φωνητικό ταχυδρομείο πατάτε το πλήκτρο 9. Μετά έχετε τρεις δυνατότητες: με το 9 επικυρώνετε την έξοδο σας από την υπηρεσία του voice mail, με το 0 αποσυνδέεστε από τη θυρίδα σας και μπορείτε να συνδεθείτε σε κάποια άλλη, ενώ με το * ακυρώνετε την αίτηση εξόδου και επιστρέφετε στη θυρίδα σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ(PASSWORD)

Ο κωδικός εισόδου που σας επιτρέπει τη σύνδεση με τη θυρίδα σας μπορεί να αλλάξει όποια στιγμή θέλετε: πατάτε τα πλήκτρα 1, 6 και 2 και δίνετε τον νέο κωδικό.

ΓΕΝΙΚΑ

Όταν καλείτε έναν αριθμό και δεν απαντά, η κλήση εκτρέπεται μετά από 20'' (5 χτύπους) στο φωνητικό ταχυδρομείο. Ακούτε το μήνυμα χαιρετισμού που έχει ηχογραφήσει ο καλούμενος χρήστης και μετά μπορείτε να αφήσετε το δικό σας μήνυμα, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια έως 2 λεπτά.
Αν θέλετε οι κλήσεις σας να εκτρέπονται αυτόματα στο φωνητικό ταχυδρομείο, χωρίς να κτυπά πρώτα το τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τη διαδικασία Άμεσης εκτροπής κλήσεων πατώντας το τρίτο πλήκτρο κάτω από το πλήκτρο 'Program' στον προκαθορισμένο αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, ο οποίος είναι 1010ΧΧΧΧ, όπου ΧΧΧΧ ο εσωτερικός σας αριθμός.

Τα μηνύματα που λαμβάνει ένας χρήστης μπορούν να ενταμιευθούν αν χρειάζεται να τα ακούσει ξανά στο μέλλον, να απαντηθούν, να κληθεί ο αποστολέας τους, κλπ. Σε κάθε θυρίδα μπορούν να κρατούνται το πολύ 32 μηνύματα, νέα και ενταμιευμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ.